Miljontals barn hotas av en global svältkatastrof

Nu pågår den största globala hungerkatastrofen i modern tid och miljontals barn riskerar att drabbas av svält. Vi jobbar över hela världen för att stoppa undernäring och ge barn behandling i tid. Med din hjälp räddar vi fler barns liv.

5,7 miljoner barn under 5 år befinner sig på gränsen till svält. Ytterligare 13 miljoner barn under 18 år upplever akut hunger. Stormar, översvämningar, torka, krig och pandemi har påverkat skördar, boskap, livsmedelspriser och människors försörjning. 

– I dagens värld, där det finns tillräckligt med mat för alla om vi fördelar det rättvist, är det fruktansvärt att miljoner människor befinner sig i undernäring och svält. Vi har möjlighet att rädda många av dessa barn och deras familjer, men vi måste agera nu, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, internationell chef på Rädda Barnen.

Var med oss varje dag och rädda barns liv!

Bli månadsgivare

Exempel på vad dina pengar räcker till

50 kronor kan ge ett allvarligt undernärt barn behandling med energirik nötkräm i 10 dagar.

120 kronor räcker till högenergimjölk i åtta dagar till ett allvarligt undernärt barn.

Mohamed, som är 10 månader, undersöks på en av våra mobila sjukvårdsmottagningar i Somaliland. Omkretsen på överarmen visar graden av undernäring och rött på måttbandet betyder att han är allvarligt undernärd.

Vad gör Rädda Barnen för att hjälpa barn som svälter? 

Vi finns på plats med humanitära katastrofinsatser över hela välden där hungernöden är utbredd och risken för svält är stor. Vi jobbar både förbyggande och behandlar barn och familjer som redan är drabbade, bland annat genom att:

  • Bygga upp och stötta sjukvården i områden där barn bor och skapa rutiner för att regelbundet kontrollera att barn växer som de ska. 
  • Utbilda och utrusta lokala hälsoarbetare som kan väga och mäta barnen. Vi lär dem ställa diagnos, ge rätt näringsbehandling och remittera de allvarligt sjuka barnen vidare till specialistvård.
  • Ge mammor och pappor stöd under de första livsavgörande 1.000 dagarna efter födseln. De får kunskap om amning och näringsriktig mat och om hur man skyddar barnen mot infektionssjukdomar.
  • Utbilda jordbrukare om hur de kan undvika att förlora skördar och boskap på grund av naturkatastrofer. De lär sig odla näringsrika spannmål, grönsaker och frukt i större kvantiteter, för eget bruk eller för att sälja. Vi visar också hur de kan föda upp djur som ger kött, ägg och mjölk.
  • Ge barnfamiljer möjlighet att sätta in pengar på sparkonton och teckna försäkringar, så att de kan klara sig under tuffa tider, eller starta egna små företag.
  • Dela ut matpaket och förse barnfamiljer med rent vatten i katastrofområden. Vi sätter också upp särskilda trygga platser där gravida och ammande mammor får råd samt sjukvård och näringstillskott till sina bebisar. Vi upprättar även mobila hälsokliniker som kan ta sig till avlägsna plaster och byar för att ge vård, samt vårdinrättningar dit svårt undernärda barn kan få mer specialiserad vård.

Barnen drabbas hårdast av en svältkatastrof

Utan näringsrik mat kan barn inte utvecklas som de ska. De löper en högre risk för akut undernäring, som kan leda till dödsfall eller oåterkalleliga skador på barns fysiska och kognitiva utveckling.

En kombination av covid-19, konflikt och klimatförändringar har drivit hunger och undernäring till rekordhöga nivåer. De länder som är hårdast drabbade är Afghanistan, Burkina Faso, Kongo, Etiopien, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sydsudan, Sudan, Syrien, Venezuela och Jemen. I Syrien har ökningen varit störst. Där behöver två av tre personer nu hjälp med att få mat för dagen.

– Sedan pandemin startade ser vi en kraftig tillbakagång i utvecklingen. För första gången på decennier är fler barn undernärda och får för lite att äta, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Saman Saidi
Saman Saidi har arbetat som fältkommunikatör för Rädda Barnens humanitära insatser världen över.

Vad innebär egentligen svält och hur kan det fortfarande hända 2021? Vilka är orsakerna och hur drabbas barnen? Saman Saidi, som bland annat har arbetat i vår insats mot hungersnöden i Nigeria, svarar på de vanligaste frågorna och reder ut begreppen:

Hur drabbas barnen av hunger och svält? 

– Barn som drabbas av näringsbrist växer inte som de ska och deras mentala utveckling försämras. De blir lättare sjuka eftersom deras immunförsvar är försvagat. Barnens motståndskraft mot vanliga infektionssjukdomar som diarré, malaria och luftvägsinfektioner blir sämre och ofta livshotande.

– Undernäring är farligast under graviditeten och under barnets första år. Om mamman lider av svår undernäring utvecklas inte fostret som det ska, det kan leda till att det nyfödda barnets fysiska och mentala utveckling hämmas. Barn som drabbas av undernäring under sina tre första år riskerar att få kroniska hjärnskador och mental funktionsnedsättning för resten av livet, som till exempel nedsatt inlärningsförmåga, kreativitet och initiativförmåga. 

Vad är skillnaden mellan svält och hunger?

– Termen svält ska inte användas lättvindigt, utan endast användas för att beskriva den värsta tänkbara katastrofen där människor dör till följd av brist på mat. Enligt FN råder svält när var femte hushåll är drabbat av akut brist på mat, 30 procent av befolkningen lider av akut undernäring, 2 av 10.000 vuxna, eller 4 av 10.000 barn, dör varje dag.

– Denna definition har bland annat tagits fram för att begreppet svält inte ska missbrukas. När ordet svält används ska det vara en tydlig signal till omvärlden att mängder av människor dör och att det är bråttom att agera för att rädda liv.

– Begreppen hunger eller hungersnöd innebär att människor inte har tillräckligt med mat för dagen. Att det råder hungersnöd i ett område innebär att akut undernäring är utbrett, vilket påverkar människors hälsa och förmåga att arbeta för sin egen försörjning. Många behöver behandling för överleva. 

Det är du som gör det möjligt!

Var med och rädda barns liv, hundratusentals undernärda barn väntar fortfarande på behandling. Tillsammans ger vi fler barn en tryggare barndom. 

Var med oss varje dag och rädda barns liv!

Bli månadsgivare