Miljontals barn hotas av en global svältkatastrof

Miljontals barn hotas av svält. Vi ger barn näringsbehandling med energirik nötkräm som snabbt hjälper undernärda barn att öka i vikt.

Det pågår en global hungerkatastrof och nu förvärras situationen ytterligare av kriget i Ukraina. Vi jobbar över hela världen för att stoppa undernäring och ge barn behandling i tid. Med din hjälp räddar vi fler barns liv.

Enligt FN lider 345 miljoner människor av akut undernäring, en siffra som har mer än fördubblats sedan 2019. Dessutom är 50 miljoner i 45 länder på gränsen till svält.

En kombination av konflikt och klimatförändringar har drivit undernäring till rekordhöga nivåer. De länder som är hårdast drabbade är Afghanistan, Burkina Faso, Kongo, Etiopien, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sydsudan, Sudan, Syrien, Venezuela och Jemen. I Syrien har ökningen varit störst. Där behöver två av tre personer nu hjälp med att få mat för dagen.

Var med och skydda barn i krig och katastrofer!

Ge en gåva nu

Mohamed, som är 10 månader, undersöks på en av våra mobila sjukvårdsmottagningar i Somaliland. Omkretsen på överarmen visar graden av undernäring och rött på måttbandet betyder att han är allvarligt undernärd.

Kriget i Ukraina förvärrar hungersnöden

Kriget i Ukraina påverkar barn och familjer långt utanför Europas gränser. Ukraina och Ryssland står för en betydande andel av världens veteproduktion, och nu när exporten och transporten av vete blir dyrare, leder det till ännu högre vetepriser. 

Allt fler barn går hungriga i östra Afrika och tusentals barn har redan dött av undernäring i regionen. Hungerkrisen kommer att förvärras när matpriserna fortsätter stiga till följd av kriget i Ukraina. 

En människa dör av hunger var 48 sekund i östra Afrika

Så mycket av vetet i Afrikas horn kommer från Ukraina.

Vad gör Rädda Barnen för att hjälpa barn som svälter? 

Vi finns på plats där hungersnöden är utbredd och risken för svält stor. Vi jobbar både förbyggande och behandlar barn som redan är drabbade.

  • Vi är snabbt på plats i krig- och katastrofområden för att hjälpa barnfamiljer.
  • Vi ger barnfamiljer rent vatten och basvaror som är berikade med viktiga vitaminer och mineraler.
  • Vi bygger upp och stöttar sjukvården i områden där barn bor.
  • Vi skapar rutiner för att regelbundet kontrollera att barn växer som de ska.
  • Vi utbildar och utrustar lokala hälsoarbetare som kan väga och mäta barnen, ställa diagnos och ge behandling.
  • Vi driver näringskliniker där svårt undernärda barn kan få specialiserad vård.
  • Vi driver mobila vårdcentraler som kan ta sig till avlägsna platser.

Exempel på vad dina pengar räcker till:

  • 200 kronor räcker till att behandla två akut undernärda barn.   
  • 240 kronor räcker till att ge en familj på flykt mat i en vecka.

 


Barnen drabbas hårdast av svält

Utan näringsrik mat kan barn inte utvecklas som de ska. De löper en högre risk för akut undernäring, som kan leda till dödsfall eller oåterkalleliga skador på barns fysiska och kognitiva utveckling.

– I dagens värld, där det finns tillräckligt med mat för alla om vi fördelar det rättvist, är det fruktansvärt att miljoner människor befinner sig i undernäring och svält. Vi har möjlighet att rädda många av dessa barn och deras familjer, men vi måste agera nu, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, internationell chef på Rädda Barnen.

Vanliga frågor om svält

Enligt FN råder svält när var femte hushåll är drabbat av akut brist på mat, 30 procent av befolkningen lider av akut undernäring, 2 av 10.000 vuxna, eller 4 av 10.000 barn, dör varje dag.

Barn som drabbas av näringsbrist växer inte som de ska och deras mentala utveckling försämras. De blir också lättare sjuka eftersom deras immunförsvar är försvagat.

Vi jobbar både förbyggande och behandlar barn som redan är drabbade av undernäring. Vi ger till exempel barnfamiljer rent vatten och basvaror som är berikade med viktiga vitaminer och mineraler och driver näringskliniker där svårt undernärda barn kan få specialiserad vård.

Saman Saidi
Saman Saidi har arbetat som fältkommunikatör för Rädda Barnens humanitära insatser världen över.

Vad innebär egentligen svält och hur kan det fortfarande hända? Vilka är orsakerna och hur drabbas barnen? Saman Saidi, som bland annat har arbetat i vår insats mot hungersnöden i Nigeria, svarar på de vanligaste frågorna och reder ut begreppen:

Hur drabbas barnen av hunger och svält? 

– Barn som drabbas av näringsbrist växer inte som de ska och deras mentala utveckling försämras. De blir lättare sjuka eftersom deras immunförsvar är försvagat. Barnens motståndskraft mot vanliga infektionssjukdomar som diarré, malaria och luftvägsinfektioner blir sämre och ofta livshotande.

– Undernäring är farligast under graviditeten och under barnets första år. Om mamman lider av svår undernäring utvecklas inte fostret som det ska, det kan leda till att det nyfödda barnets fysiska och mentala utveckling hämmas. Barn som drabbas av undernäring under sina tre första år riskerar att få kroniska hjärnskador och mental funktionsnedsättning för resten av livet, som till exempel nedsatt inlärningsförmåga, kreativitet och initiativförmåga. 

Vad är skillnaden mellan svält och hunger?

– Termen svält ska inte användas lättvindigt, utan endast användas för att beskriva den värsta tänkbara katastrofen där människor dör till följd av brist på mat. Enligt FN råder svält när var femte hushåll är drabbat av akut brist på mat, 30 procent av befolkningen lider av akut undernäring, 2 av 10.000 vuxna, eller 4 av 10.000 barn, dör varje dag.

– Denna definition har bland annat tagits fram för att begreppet svält inte ska missbrukas. När ordet svält används ska det vara en tydlig signal till omvärlden att mängder av människor dör och att det är bråttom att agera för att rädda liv.

– Begreppen hunger eller hungersnöd innebär att människor inte har tillräckligt med mat för dagen. Att det råder hungersnöd i ett område innebär att akut undernäring är utbrett, vilket påverkar människors hälsa och förmåga att arbeta för sin egen försörjning. Många behöver behandling för överleva. 

Det är du som gör det möjligt!

Var med och rädda barns liv, hundratusentals undernärda barn väntar fortfarande på behandling. Tillsammans ger vi fler barn en tryggare barndom. 

Var med oss varje dag och rädda barns liv!

Bli månadsgivare