Därför testamenterar Christel till Rädda Barnen

Därför testamenterar Christel till Rädda Barnen

Att alla barn borde få gå i skolan, det är en självklarhet för den pensionerade läraren Christel. Därför har hon valt att testamentera en del av sitt arv till Rädda Barnen.

Skriv testamente kostnadsfritt med Lawlys onlinetjänst.

Skriv ditt testamente här

För Christel Sjöstedt var det inte ett svårt val att ta med Rädda Barnen i sitt testamente. Med en pappa som var präst och en mamma som engagerade sig i barns rättigheter fanns det sociala engagemanget där från barnsben.

– Jag tycker att barnen ger oss framtidstro. Och jag tycker om att Rädda Barnen är en organisation som jobbar riktat, att allt de arbetar med handlar om barn och deras rättigheter.

Jag vill att mina pengar ska gå till att alla barn får gå i skolan, i synnerhet flickor. Läskunnighet förändrar attityder och värderingar. Det tror jag kan förändra världen.

Christel har arbetat som lärare i hela sitt liv och hennes motto är att hon kan ”lära en sten läsa”. Och som Christel säger, det finns många stenar som behöver vändas på.

– Jag vill att mina pengar ska gå till att alla barn får gå i skolan, i synnerhet flickor. Läskunnighet förändrar attityder och värderingar. Det tror jag kan förändra världen.

”Vi alla måste arbeta för framtiden!”

Christel oroar sig över världsläget, till exempel när hon läser om flickor i Afghanistan som förbjuds att studera vidare. Genom att avsätta pengar i sitt testamente känner Christel att hon kan göra skillnad, och hon hoppas att fler ska följa hennes exempel.

– Välj medvetet var du vill att dina pengar ska gå. Vi måste alla arbeta för en bättre framtid för barnen.

Din gåva räddar liv!

De gåvor vi får genom testamenten används där behoven är som störst och där våra experter bedömer att de gör mest nytta för barnen. Med hjälp av din testamentsgåva kan vi både agera blixtsnabbt vid krig och katastrofer och skapa långsiktiga hållbara förändringar i barns liv.

När du skriver in Rädda Barnen i ditt testamente är du alltså med och ger barn en ljusare framtid – i Sverige och runt om i världen. Du är med och förändrar framtiden för barn!

Vad kan jag testamentera?

Alla gåvor, oavsett storlek, är lika välkomna i vårt arbete för barnen. Du kan välja att testamentera hela, eller en andel av dina tillgångar till oss. Du kan också bestämma att ett visst angivet belopp ska tillfalla Rädda Barnen – eller något utvalt föremål som vi kan omsätta till pengar och använda i vårt arbete. Det kan exempelvis vara en tavla, smycken, värdepapper eller en fastighet.

Skriv testamente kostnadsfritt med Lawlys onlinetjänst.

Skriv ditt testamente här