Mäta insatser inom social hållbarhet

Allt fler organisationer inser vikten av att säkerställa social hållbarhet i verksamheten. Tillsammans med bland andra Accenture, Skandia och Linköpings universitet har Rädda Barnen utvecklat ett unikt verktyg för att mäta insatser inom social hållbarhet.

Allt fler organisationer inser vikten av att säkerställa social hållbarhet i verksamheten. Men att mäta och följa upp sociala hållbarhetsinsatser kan vara komplext. Till skillnad från miljömässig hållbarhet är social hållbarhet svårare att mäta utifrån absoluta och kvantifierbara värden. Hur kan vi mäta social hållbarhet och säkerställa att de insatser som görs innebär en faktisk och långvarig skillnad?

Unikt verktyg för effektmätning

AccentureIKANO GroupIKEASkandia, Linköpings universitet och Rädda Barnen har tillsammans tagit fram en modell och ett verktyg för effektmätning av insatser inom social hållbarhet.

Metoden och verktyget är banbrytande då det mäter faktiskt effekt på individnivå. Under projektets gång samt i själva verktyget involveras de som nås av insatserna, det vill säga, barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige.

Säkerställer faktisk effekt

Insatserna mäts i tre sammanlänkade nivåer: samhällsförändring, individens förflyttning och på aktivitetsnivå. Varje nivå utgörs av ett antal mätbara indikationer som är kopplade till strategiska mål.

Genom att fokusera på den aggregerade upplevda livssituationen för de individer vi möter, där individens förflyttning ställs mot vilka aktiviteter de har deltagit i, kommer vi att få oss en god insikt i hur vi kan optimera värdekedjor för att säkerställa att de bidrar till en faktisk effekt för individerna, på kort och lång sikt.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan mäta social hållbarhet?

Kontakta oss

Appen möjliggör mätning och analys

Inom ramen för projektet har vi, med delfinansiering från Vinnova, utvecklat en unik app som möjliggör deltagande från de individer vars förflyttning vi följer. Individerna berättar om sin livssituation via appen, och på så sätt är de alltså centrala i mätning och utvärdering av hållbarhetsinsatserna. 

Ditt företag bjuds in att använda verktyget

Vill du veta mer om hur ditt företag kan mäta och följa upp sina hållbarhetsinsatser? Vi välkomnar fler företag att använda detta verktyg i sitt hållbarhetsarbete. Kontakta oss så berättar vi mer.