Restad gård – Sveriges bästa asylboende

Barn leker på asylboendet Restad gård där Rädda Barnen har stöd och aktiviteter för barn som flytt till Sverige.

På asylboendet Restad gård i Vänersborg sjuder det av aktiviteter för både barn och vuxna alla dagar i veckan. Det är de boende själva som initierat och driver många av aktiviteterna. Rädda Barnen och andra ideella organisationer finns med och stöttar.

Restad gård är Sveriges största asylboende med omkring 1700 asylsökande. Här har Rädda Barnen arbetat tillsammans med andra ideella organisationer för att skapa en trygg och meningsfull miljö för barnen och deras föräldrar.

Men när Adnan Abdul Ghani kom dit som flykting sommaren 2014 fanns det inte mycket att göra. Det ville han ändra på.

– På tre och en halv månad hade vi dragit igång 21 aktiviteter i veckan för barn och vuxna – helt utan pengar! Det mesta utfördes av de som bor här på Restad gård, berättar Adnan som nu fått uppehållstillstånd och sedan hösten 2015 är anställd på Rädda Barnen.

Idag finns introduktionsträffar för nyanlända, dans och gymnastik för barnen, läxhjälp, frisörsalong, språkkurser, teateergrupper, matlag, simskola, dagis och mycket, mycket mer. De asylboende har bildat en egen organisation, Support group Network, som sedan starten har initierat och drivit 3 000 aktiviteter. 

Viktigt att ta vara på de nyanländas kraft och kunskap

Att vänta på att få asyl tar oftast lång tid. Och att vänta i sysslolöshet är förödande. Det leder till desperation och depression bland både barn och vuxna.

– Jag ser människor som anländer hit med lysande ögon. De har överlevt krig och flykt och vill inget annat än att börja sina nya liv och bidra till sitt nya land. Men efter månader och ibland år av väntan på att livet ska börja, utan arbete och andra aktiviteter, har ljuset i deras ögon släckts, säger Adnan och fortsätter:

– Därför är det så viktigt att ta tillvara på den kraft och kunskap som de asylsökande har med sig. Här på Restad Gård fångar vi upp dem redan samma dag som de anländer och berättar för dem om Restad gård, om Vänersborg och om några enkla regler som gäller här i Sverige.

Adnan kom som flykting till Restad gård sommaren 2014 och drog igång en massa aktiviteter för de boende. Hösten 2015 blev han anställd på Rädda Barnen.
– På Restad Gård är barnen starka, lugna och psykosocialt stabila, berättar Adnan. De vet att de inte är ensamma och de upplever att de har möjligheter.

Se de asylboende som en tillgång!

På Restad Gård fanns ingenjörer, frisörer, lärare, dramapedagoger och läkare. Genom att helt enkelt ta reda på vad de boende behövde och önskade och sedan med hjälp av andra boende starta sådana initiativ, började asylboendet blomstra. 

– Många är välutbildade, har drivit egna företag eller är skickliga hantverkare. Se dem som en tillgång i stället!

Genom att ge de asylboende möjlighet att själva initiera och äga aktiviteterna får de något att göra i stället för att vara sysslolösa – något som de kan känna stolthet över. Barn behöver växa upp i en trygg och levande miljö med föräldrar som mår bra och inte har förlorat sin värdighet. 

Genom samverkan kan vi nå fantastiska resultat

Det här sättet att jobba tillsammans med det boende ger resultat. Adnan som besökt många andra boenden menar att barnen på Restad gård är starka, lugna och psykosocialt stabila. De vet att de inte är ensamma och de upplever att de har möjligheter. 

– På andra asylboenden där barnen levt i sysslolöshet under två år, är de ofta vilda och svåra att få kontakt med. De mår inte sällan psykiskt dåligt och vi får många rapporter om barn som har utsatts för övergrepp, säger Adnan.

Om alla samverkar, både ideella organisationer, myndigheter och de boende själva, kan vi nå fantastiska resultat. 

– Det är så här vi måste jobba, säger Lumnije Mehmeti, verksamhetsutvecklare på Rädda Barnen i Vänersborg. De människor som kommer hit vill göra något åt sin egen situation och det kan vi på Rädda Barnen, tillsammans med andra aktörer, stötta. Alla kan bidra med det de är bäst på.

Barn deltar i en dansaktivitet på asylboendet Restad gård där Rädda Barnen arbetar tillsammans med andra organisationer för  att skapa en trygg och meningsfull miljö kring barnen och deras föräldrar.
Ett trettiotal barn i alla åldrar och från flera länder har träning inför nästa stora dansföreställning. Det är glädje och skratt men också djup koncentration för att komma ihåg alla rörelser och stegkombinationer.

Nu sprider vi modellen till fler asylboenden

Med det framgångsrika initiativet på Restad gård som grund har vi under de senaste åren utvecklat en modell som ska spridas till fler asylboenden över hela landet. Hittills har man introducerat modellen i Halmstad, Götene, Göteborg, Karlsborg, Alingsås, Vänersborg, Laholm, Ängelholm, Orust, Uddevalla och Lysekil.

Målet är att de boendes egen organisation så småningom ska klara sig helt utan vår inblandning, så att vi kan sprida modellen vidare till fler asylboende. Och än så länge har det gått över förväntan. Restad Gård är i stort sett helt självgående. 

Vi finns med som stöd

Vi på Rädda Barnen finns tillgängliga för att ge stöd när så behövs. Ofta handlar det om att starta upp och hjälpa de boendes egna organisationer in i samhället, att öppna dörrar och skapa strategiska nätverk. På Restad Gård sitter representanter från asylboendet, ideella organisationer, kommunen, Arbetsförmedlingen, kyrkor och Migrationsverket vid samma bord för att hitta lösningar som fungerar.

Utbildar föräldrar och andra vuxna

Rädda Barnen utbildar vuxna som möter barn som flytt till Sverige. Vi sprider kunskap om hur man säkerställer att barnen inte utsätts för olyckor, diskriminering, kränkningar, våld och övergrepp. Vi informerar om hur man kan upptäcka och rapportera risker och faror för barn tidigt. 

Vi utbildar också familjer i familjeskydd för att de ska kunna hantera situationen i ett nytt land med helt nya förutsättningar, myndigheter och sociala institutioner. Undervisningen hålls på föräldrarnas modersmål.