Så jobbar vi med barns rätttill skola och utbildning

Alla barn har rätt att gå i skolan. Ändå saknar miljontals barn världen över tillgång till grundskola. Vi arbetar för att alla barn ska ha tillgång till bra utbildning och att alla barn ska ha samma möjligheter i skolan - i Sverige och i världen.

Fattigdom är ofta orsaken till att många barn saknar tillgång till utbildning. Är du flicka, ett barn med funktionsnedsättning, ett barn som tillhör en etnisk minoritet eller arbetar så minskar dina möjligheter ytterligare att få gå i skolan. Detsamma gäller för barn som lever i konfliktdrabbade områden.

På många håll är kvaliteten på undervisningen låg. Lärare och lokaler saknas. Det är vanligt att barn tvingas gå i skolor utan toaletter, tillgång till vatten eller bra klassrum. Ett annat problem är att unga runt om i världen utsätts för övergrepp i skolan.

Vi arbetar för en trygg skola av bra kvalitet
Vi arbetar för att fler barn ska få tillgång till utbildning av bra kvalitet. Skolan och lärare ska stimulera till lärande, och lyssna på och möta varje elev med respekt. Vi arbetar också för att utbilda lärare och förändra attityder i samhället så att till exempel fler flickor ska få utbildning.

De rättigheterna gäller för alla barn - oavsett om man kommer från en familj med dålig ekonomi, har en funktionsvariation eller lever gömd i Sverige.

På Rädda Barnen arbetar vi för att alla barn – i Sverige och i världen, särskilt de mest utsatta – ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Varje barn har rätt att bli lyssnad till. Varje barn har också rätt att få kunskap om sina rättigheter och på det sättet få kännedom om sina rättigheter för att motverka diskriminering och kränkningar.

Vi arbetar för en skola där alla elever känner sig trygga och delaktiga.

Till toppen

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners