Vi hjälper Ratana att få den framtid hon har rätt till

I ett litet flytande hus på Sydostasiens största sötvattensjö bor tolvåriga Ratana med sin familj. Som så många andra i området kämpar de för sin överlevnad. För bara några år sedan var vattnet rent och fullt av liv, men i dag finns det knappt någon fisk i den kraftigt förorenade sjön.

Över en miljon människor bor i området runt Tonle Sap i Kambodja och av dem lever ungefär hälften under fattigdomsgränsen.

Var med och ge barn möjlighet att gå i skolan!

Bli månadsgivare

Högre temperaturer, torka, kommersiella trålares överfiske och utsläpp från industrier är några av anledningarna till att människorna här får allt svårare att försörja sig. Även dålig avfallshantering har bidragit till den negativa utvecklingen och med det smutsiga vattnet sprids bland annat kolera – en sjukdom som är livsfarlig, särskilt för barnen.

Utbildning är avgörande för barns framtid

Rädda Barnen finns på plats för att hjälpa de mest utsatta familjerna på olika sätt. En av våra viktigaste uppgifter handlar om att ge barnen möjlighet att gå i skolan. Utbildning är det absolut mest effektiva sättet att bryta fattigdom, för när barn kan läsa, skriva och räkna kan de också fatta bra beslut och växa upp till medvetna vuxna. Med kunskapen får de makt att påverka sin framtid.

Ratana går i en flytande skola

Ratana går i en av de 30 skolor som Rädda Barnen stödjer i området runt Tonle Sap. Vi utbildar lärare, bidrar med skolmaterial och ger kontantstöd till familjer så att de kan köpa det som barnen behöver för sin skolgång.

På schemat har vi också infört ekolektioner, där barnen lär sig om klimatförändringar, nedskräpning och vikten av att skydda miljön. Tack vare lektionerna vet de vad skogsskövling kan leda till och hur man använder vatten på ett hållbart sätt. Som en del av undervisningen ger de sig också ut i båtar och samlar in skräp. Dessutom ser eleverna till att sprida sin viktiga kunskap till andra i byn.

Ratana och hennes klasskompisar samlar ofta skräp längs vägen till och från skolan.

Det går att vända den negativa utvecklingen

Människorna runt Tonle Sap står inför stora utmaningar, men det går att vända den negativa utvecklingen. Vi på Rädda Barnen ställer krav på beslutsfattare på olika nivåer för att fler barn ska få sina rättigheter tillgodosedda, som till exempel rätten att gå i skolan, att få komma till tals och att få leva i en miljö som inte är full av sopor.

Vi stöttar också familjer så att de kan starta egna företag och hitta nya miljövänliga sätt att försörja sig. Tillsammans med lokala företag utvecklar vi även klimatsmarta metoder för bland annat avfall och avlopp, som kommer att göra stor skillnad i människors vardag.

Rädda Barnen stödjer 30 skolor i området runt Tonle Sap, för att fler barn ska få möjlighet att gå i skolan.

Så ser vi till att barn får gå i skolan

  • Samarbetar med lärare, lokalpolitiker och regeringar
    för att de ska prioritera skolundervisning i landets budget, se till att det finns skolor och lärare för alla barn och ta bort skolavgifter.
  • Arbetar för att förändra attityder i samhället, så att flickor, barn med funktionsnedsättning och andra barn som diskrimineras, ska få den utbildning som de har rätt till.
  • Ger barn som arbetar möjlighet att gå i skolan. I de fattigaste delarna av världen går många barn miste om sin skolgång för att de måste hjälpa till med familjens 
    försörjning. För att ändra på det ser vi till att de kan få undervisning några timmar om dagen.
  • Sätter upp tillfälliga skolor i katastrofområden för att 
    barn ska kunna fortsätta sin utbildning utan avbrott.

Din gåva gör skillnad!

Tyvärr är det alltför många barn som inte har fått samma möjligheter som Ratana att gå i skolan. Barn som inte går i skolan löper större risk att fortsätta leva i fattigdom, dras in i kriminalitet eller giftas bort innan de hunnit bli vuxna. Därför måste vi tillsammans göra allt vi kan för att barn ska få den framtid de har rätt till. Ditt stöd är ovärderligt.

Var med och ge barn möjlighet att gå i skolan!

Bli månadsgivare