Sjukvård på hjul i New Dehlis slum

Människor köar utanför en buss som rymmer en vårdcentral. Sjukvårdsprojektet i Indien stöds av Rädda barnen.

I Indien driver vi projektet "Bring healthcare to the doorstep" som når ut till hundratusentals barn i slumområdena i New Dehli. Sex minibussar och ett nätverk med frivilliga hälsoarbetare ger livsviktig sjukvård till fattiga gravida kvinnor, nyblivna mammor och bebisar.

Ett av de barn som får läkarvård i en buss är lilla Sonakshi, sex månader, som bor med sin familj i Jahangir Puri, ett av New Delhis slumområden. Han är ett av många barn som lider av undernäring och behöver regelbunden behandling och uppföljning.

Människor i slummen bor ofta smutsigt och farligt invid soptippar och saknar ofta toalett. Att leva här innebär en extrem hälsorisk, i synnerhet för små barn som Sonakshi. Men vi finns på plats och gör allt vi kan för att förändra situationen.

Doktorn kommer en gång i veckan

För att nå ut till de allra mest utsatta – mammor och barn – har Rädda Barnen startat sex mobila hälsokliniker, inrymda i bussar som kör runt i New Delhis slum. Det betyder att familjerna i Jahangir Puri får besök av läkare, sjuksköterskor och apotekare en gång i veckan. Teamet ställer diagnoser, ordinerar medicin, behandlar undernäring, sjukdomar samt ger råd om hälsa och näring.

En hälsoarbetare tar emot ett litet barn på en rullande sjukvårdsmottagning i Indien som stöds av Rädda Barnen.

Frivilliga hälsoarbetare

Alla invånare i det här området har rätt till fri sjukvård på New Delhis allmänna sjukhus, men de flesta känner inte till att det är så. Indien är dessutom ett av de länder i världen som investerar minst i hälsovård och kvaliteten på den vård som erbjuds allmänheten är låg.

Därför stödjer vi också ett nätverk av hälsovolontärer i området. De rycker ut akut om någon blir svårt sjuk, visar vägen till sjukhuset när det behövs och assisterar när bussarna är på plats. Tillsammans har vi lyckats minska barnadödligheten och fler barn som Sonakshi har nu möjlighet att överleva.

Vi kämpar över hela världen för att nå ut med sjukvård till alla barn

Några exempel på vad vi gör:

  • Sätter upp mobila hälsokliniker för att nå fler mammor och barn där behoven är stora.
  • Vaccinerar barn, delar ut mat och näringstillskott och utbildar mammor om vikten av amning.
  • Utbildar bybor till hälsoarbetare i områden långt från annan sjukvård.
  • Uppmanar regeringar och makthavare att öka tillgången till hälso- och sjukvård för barn.

Det är du som gör det möjligt!

Tack vare alla fantastiska människor som regelbundet bidrar med pengar och engagemang, kan vi fortsätta vårt viktiga arbete. Tillsammans gör vi världen till en bättre plast för barnen.

Är du inte redan månadsgivare kan du snabbt och enkelt anmäla dig här.

Bli månadsgivare