Med Boda-Boda-taxin på väg till en trygg förlossning

I västra Kenya var avståndet till mödra- och förlossningsvården en fråga om liv eller död för gravida kvinnor och deras små bebisar. Många tvingades föda sina barn i hemmet, utan sjukvårdsutrustning och en utbildad barnmorska till hands. Men vi ordnade en smart transport. Och nu får dubbelt så många kvinnor en trygg förlossning.

I världens fattigaste och mest svårtillgängliga områden jobbar vi på olika sätt för att rädda gravida mammor och deras små nyfödda barn till livet. Det handlar främst om att förbättra och bygga ut sjukvården. I Changara, i Busiadistriktet i Kenya har vi utbildat personalen och utrustat sjukvårdsmottagningen med ett förlossningsrum. Men ingen förlossningsklinik i världen kan hjälpa om mammorna som ska föda sina barn inte kan ta sig dit. Därför har vi också ordnat med transporten.

Är du inte redan månadsgivare? Bli det enkelt här!

Bli månadsgivare

Boda Boda-förare blev lösningen på problemet

Det som hindrat mammorna från att kunna ta sig till kliniken har dels varit avståndet, men också de svårframkomliga vägarna. Det saknades ett pålitligt transportsystem. Ett som kunde fungera dygnet runt och i alla väder. Lösningen blev att rekrytera en motorcykelförare, en så kallad "Boda Boda", i varje by. Någon som ägde sin motorcykel själv och hade bybornas förtroende.

Ökat kunskapen hos både kvinnor och män

Att få ut information och öka kunskapen om graviditeter och mödravård var också viktigt för att systemet skulle kunna fungera. Därför har vi har utbildat de kvinnor som vanligen brukar hjälpa till vid förlossningar i hemmet. Deras uppgift är nu att vara vägledare och uppmuntra den blivande mamman att ta sig till sjukvårdsmottagningen och att följa med henne dit, när det är dags att föda.

Våra lokala hälsoarbetare i distriktet pratar också med de blivande mammorna om hur viktigt det är att gå på kontroller under graviditeten och om varningstecken de bör vara observanta på. Männen och de blivande papporna i de lokala bykommittéerna får också information om betydelsen av hälso- och mödravård för gravida kvinnor och nyfödda.

Dubbelt så många mammor föder säkert

Hittills har resultaten av våra insatser i västra Kenya varit en stor framgång. Innan Boda Boda-förarna kom igång hade vi cirka 30 förlossningar på sjukvårdmottagningen varje månad. Nu kommer närmare 60 mammor i månaden dit för att få hjälp att föda sina barn på ett säkert sätt.

Alla kvinnor har fått telefonnumret till sin lokala "Boda Boda", så att de kan ringa honom när de ska på kontroller under graviditeten och när det väl är dags att föda. Två av tre kvinnor har också med sig sin vägledare till förlossningen, så att de kan få hjälp på vägen om resan blir lång och besvärlig.

En lokal fortsättning är på gång

Hittills har Rädda Barnen stått för ersättningen till Boda Boda-förarna. Men tanken är att de lokala byarna nu ska ta över ansvaret för servicen själva. Ett sätt kan till exempel vara att alla i byn bidrar med en liten summa varje månad till en lokal fond, så att Boda Boda-förarna får betalt för bensinen och för sin tid.

Det är så här vi på Rädda Barnen vill att det fungerar. Vi startar förändringsprojekt tillsammans med lokalbefolkningen och när det visar resultat kan projektet leva vidare utan vår hjälp.

Det är du som gör det möjligt!

En graviditet ska inte behöva vara livshotande, varken för den blivande mamman eller för det lilla barn som kommer till världen. Med din hjälp kan vi rädda fler nyfödda barns liv. 

Är du inte redan månadsgivare? Bli det enkelt här!

Bli månadsgivare