Konst, musik och drama läker barns trauma

Vi på Rädda Barnen har utvecklat ett framgångsrikt stödprogram som hjälpt tiotusentals barn i krissituationer att läka psykiskt, stärka sitt självförtroende och samspela bättre med andra barn och vuxna. Vi kallar det för HEART – Healing and Education Through the Arts.

Forskning visar att konstnärliga aktiviteter har en kraftfull effekt på barns sociala och emotionella välbefinnande, särskilt för barn om upplevt krig och andra svåra situationer. Den insikten använder vi oss av i vårt stödprogram HEART som hjälper barn att bearbeta hemska minnen från bombattacker, våld och övergrepp. 

Genom att måla, sjunga, dansa och spela teater, får barnen möjlighet att dela sina känslor och upplevelser tillsammans med trygga vuxna. På så sätt känner de sig mindre isolerade och kan börja läka psykiskt, stärka sitt självförtroende och samspela bättre med andra människor. Vissa barn känner hopp, och till och med glädje, för första gången i sitt liv.

Är du inte redan månadsgivare? Bli det enkelt här!

Bli månadsgivare

Tolvåriga Najma får hjälp att bearbeta sina hemska upplevelser från kriget i Syrien.

Najma från Syrien känner sig modig och stolt

Tolvåriga Najma är ett av alla barn som deltar i vårt program HEART i ett läger för syriska flyktingar i norra Irak. Efter att ha förlorat sin lillasyster i kriget och levt flera år i konstant rädsla för våld och bombattacker får Najma nu hjälp att bearbeta sina hemska upplevelser. Hon trivs i gruppen och älskar att skapa tillsammans med sin vän Shams.

– Jag kände mig modig och glad idag när vi presenterade vår bok med engelska bokstäver för klassen, säger Najma. Vi tycker det var roligt att göra boken och vi är stolta över den.

– Najma älskar grupparbete, berättar Amal som är en av ledarna för våra aktiviteter. Hon har förlorat någon hon älskar och därför är det så viktigt att hon här och får göra det hon gillar allra mest. Hon skapar och hon interagerar med andra barn och med oss vuxna.

Även efter att barn har flytt till en säkrare plats kan stressen de upplever dagligen vara överväldigande och bortom alla ord. Vår personal är också utbildad för att identifiera vilka barn som kan behöva extra stöd, så att vi kan se till att de får hjälp och behandling hos psykolog.

Najma och hennes vän Shams visar stolta upp sin bok för de andra barnen i HEART-gruppen.

HEART stimulerar även barns skolarbete

Aktiviterna i HEART är anpassade för barn och ungdomar i åldrarna 3-18 år, men vi engagerar också de vuxna i barnens närhet. Vi utbildar föräldrar och lärare så att de lär sig använda vårt pogram på egen hand.

De skapande aktiviteterna utvecklar dessutom språkliga, sociala och kognitiva färdigheter som barn behöver för att lära sig – uppfattningsförmåga, uppmärksamhet, minne, logik och resonemang. Barn som deltar i HEART blir mer uttrycksfulla och engagerade i skolundervisningen. De tycker om att gå i skolan och de har lättare att gå vidare till högre utbildningsnivåer. 

Det är du som gör det möjligt!

Vi är på plats i krisområden över hela världen för att hjälpa barn som drabbas av vuxnas krig och konflikter. Tack vare alla er som bidrar med pengar och engagemang kan vi ge miljontals barn psykosocialt stöd och en bättre framtid. 

Är du inte redan månadsgivare? Bli det enkelt här!

Bli månadsgivare