Tillsammans har vi hjälpt över 600.000 barn

Ett år av krig

Kriget i Ukraina har skapat den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Men tack vare givare och lokala samarbetspartners har Rädda Barnen under 2022 nått över 600.000 barn med livräddande insatser, i landet och grannländerna.

Rädda Barnen har varit verksamma i Ukraina sedan 2014. När kriget bröt ut kunde vi snabbt utöka och bygga på våra befintliga insatser. Vi har under året arbetat i 24 regioner, tillsammans med över 30 lokala partners som alla varit avgörande för att genomföra vår verksamhet. 

Exempel på våra insatser i Ukraina:

Kontantstöd

Vi har delat ut nästan 26 miljoner dollar till 96.000 människor, så att de har kunnat köpa det de behövt. Samtidigt har vi stöttat lokal handel.

Barnvänliga platser

Vi har satt upp 17 barnvänliga platser där barn kunnat få andrum och leka med vänner. Vi har haft medarbetare på plats som gett psykosocialt stöd och hjälpt barnen att bearbeta traumatiska upplevelser.

Utbildning

Vi har startat 32 utbildningscentras med digitala klasser, för att möjliggöra barns skolgång online. Vi har delat ut 2.400 skolkit till barn med pennor, anteckningsböcker och annat utbildningsmaterial. Vi har reparerat skolor som blivit förstörda, sett till att skolornas skyddsrum är säkra och delat ut skolmaterial till lärare.

Hälsa

Vi har hjälpt 24.518 barn att få sjukvård, genom att stötta sjukhus med utrustning, expertis och mobila sjukvårdsteam.

Vatten och hygien

Vi har levererat utrustning för att kunna reparera vattenledningssystem, och i bland annat städerna Chernihiv och Cherson har vi försett cirka 14.000 människor med vatten.

Vi har också levererat 40.000 hygienartiklar runtom i landet.

Skydd

Vi har delat ut madrasser, reparerat sjukhus som förstörts i kriget och levererat värmesystem så att barn och familjer har kunnat hålla sig varma.

Fortsatt hjälp behövs

Ett år har gått sedan kriget startade och fortfarande har kriget en stor negativ påverkan på barn. Drygt 27 miljoner människor i Ukraina och grannländerna kommer att behöva humanitärt stöd under lång tid framöver. 

Vi finns på plats så länge barnen och deras familjer behöver oss. 

Läs hela rapporten om våra insatser i Ukraina och grannländerna här: 

Ukraine Response One Year On: Impact Report (rapporten är på engelska)