Kriget i Ukraina är ett krig mot barnen

Den 24 februari 2022 eskalerade den långtgående konflikten i Ukraina och ett krig bröt ut. Nu, ett år senare, syns inga tecken på att stridigheterna avtar. Mitt i skottlinjen står barnen.

Miljontals lever i stor utsatthet och fara, och platser som ska vara trygga för barn är inte längre trygga. Skolor, sjukhus och bostäder har jämnats till marken i flyganfall och robotattacker.

Var med och skydda barnen!

Bli månadsgivare

Varje dag ökar behovet av förnödenheter som mat, rent vatten och hygienartiklar, och lika växande är behovet av psykosocialt stöd, sjukvård och tillgången till skola. Precis som alla krig är det här ett krig mot barnen. 

Rädda Barnen är på plats

Vi har varit på plats i Ukraina sedan konflikten startade 2014, för att hjälpa barn och familjer i de östra delarna. I februari 2022 intensifierade vi våra insatser i landet och i grannländerna.

Vi har flera kontor runtom i Ukraina och tillsammans med drygt 20 lokala partnerorganisationer arbetar vi både akut och långsiktigt genom att: 

  • Dela ut mat, rent dricksvatten och andra hushållsartiklar.
  • Reparera sjukhus och skolor som skadats under kriget. 
  • Erbjuda tak över huvudet för barn och deras familjer.
  • Träna personal i psykologisk första hjälpen. 
  • Starta tillfälliga läroplatser och digitala lärocenter.
  • Dela ut kontantbidrag så att familjer kan köpa det allra nödvändigaste.
  • Ge psykosocialt stöd till barn för att bearbeta traumatiska upplevelser.
  • Driva trygga platser där barn får leka och vara just barn.
  • Utbilda om risker med minor. 

Sedan den 24 februari har vi nått över 800.000 människor på plats i Ukraina, inklusive 436.500 barn.  

Här kan du läsa mer om våra insatser i Ukraina under 2022. 

Sjuåriga Mariia är kvar i Ukraina med sin familj. Hon besöker ofta vår barnvänliga plats.

Hjälpinsatser i grannländerna

Över 17 miljoner människor har flytt kriget och sökt skydd i andra länder. Vi finns på plats över hela Europa, inklusive grannländerna, för att ta emot familjerna som lämnat sina hem. Sedan kriget bröt ut har vi nått 177.000 barn på flykt från Ukraina, till Polen, Rumänien och Litauen. 

I grannländerna ger vi livsviktigt stöd i form av kontantbidrag, mat, vatten, blöjor, hygienartiklar och medicin. Vi sätter upp barnvänliga platser där barn får möjlighet till lek och andrum, och att bearbeta traumatiska händelser de varit med om. Vi skapar också trygga platser för gravida kvinnor och nyblivna mammor, där de kan vila, mata sina bebisar och få information.

Vi gör allt vi kan för att barnen som flytt kriget ska kunna fortsätta sin skolgång. Bland annat utbildar och hjälper vi lärare och delar ut skolmaterial så att både elever och pedagoger har allt de behöver.

I Polen till exempel, stöttar vi 11 skolor runtom i landet, inklusive fyra där lärare från Ukraina undervisar enligt den ukrainska läroplanen. För att komma in i samhället får eleverna också lektioner i polska och polsk kultur.

Tryggt mottagande i Sverige

Även i Sverige arbetar vi intensivt för att ge stöd och skydd till de familjer som flyr hit. Vi samarbetar med civilsamhälle, kommuner, länsstyrelser och näringsliv över hela landet för att se till att alla bidrar med det som gör bäst nytta, baserat på vad barnen och deras föräldrar behöver just nu.

På ankomstställen och Migrationsverkets boenden skapar vi barnvänliga platser med leksaker, pyssel, vilohörnor och närvarande trygga vuxna. Platserna ger barnen andrum från krigets fasor och möjligheten att bearbeta sådant de varit med om.

Vi sätter upp trygga barnvänliga platser för barnen från Ukraina.
Boden är en mottagarkommun för barn och familjer på flykt, bland annat från Ukraina.

Stå med oss på barnens sida!

Som månadsgivare bidrar du till en tryggare och ljusare framtid varje dag – för barnen i Ukraina och runtom i världen. Tack vare ditt regelbundna stöd kan vi vara snabbt på plats i krigsdrabbade områden och stanna så länge vi behövs. Med din hjälp räddar vi liv.     

Var med och skydda barnen!

Bli månadsgivare