App mot oro uppdateras till ukrainska

Appen Safe Place har översatts till ukrainska, för att hjälpa barn som nu befinner sig på flykt att hantera upplevelser efter krig.

Appen riktar sig till barn och ungdomar som till exempel har varit med om en svår händelse eller kris, och upplever stress, oro eller har svårt att sova. Appen innehåller övningar, som hjälper barn att skingra tankar och svåra känslor här och nu.

Strax efter att kriget i Ukraina bröt ut, översattes appen till ukrainska.

 Just nu är det många barn på flykt i och utanför Ukraina. Vi vet att många av dem upplevt skrämmande händelser och bär på mycket oro. Appen är ett bra verktyg för att minska stress och oro i stunden, säger Anna Köhler, psykolog från Rädda Barnen.

Finns på fler språk

Safe Place är framtagen av Rädda Barnens psykologer, och har tidigare funnits på svenska och engelska. Den riktar sig framförallt till barn och unga från skolåldern och uppåt, är gratis, anonym, och kan laddas ner i hela världen där appar finns.

– Vi behöver ge barn och unga lättillgängligt stöd där de befinner sig, såsom på digitala plattformar. Safe Place är inte ett medicinskt verktyg, men kan vara hjälpsamt vid oro och stress. Appen ska vara enkel att förstå och navigera i, och tillgänglig att användas av alla barn när något jobbigt har hänt, avslutar Anna Köhler.

Det fick mig att tänka på annat vilket var skönt

Så fungerar appen

Safe Place består av fyra olika delar:

  • My Place: Här kan man checka in med dagens känsla. Beroende på vilken känsla man väljer – blir man rekommenderad en övning att göra som kan matcha humör. I My Place har man också tillgång till sin måbra-lista där man själv kan skapa en lista med saker man mår bra av att göra. Här kan man ställa in påminnelser, så att appen påminner användaren om att göra saker som hen mår bra av.

  • Övningar: Här finns åtta olika övningar som användaren kan välja mellan. Övningarna har olika syften och funktion. Längst ner på sidan finns funktionen lovebomb, där man kan skicka pepp och stöd till andra användare genom att skicka olika emojis. 

  • Tillsammans: Här kan man följa vad andra användare gör i appen. Man får tillgång till att se deras ikon och första bokstaven i deras smeknamn. Man ser hur många användare som använt appen senaste tiden och i hur många timmar den använts. Denna funktion är till för att stärka en känsla av gemenskap på plattformen, och att användarna på varsitt håll är en del av en större community, även om varje unik användare är anonym.

  • Kunskap: Här kan användaren lära sig mer om känslor, tankar, sömn och oro. Det finns också information till vuxna gällande hur man kan bemöta barn i kris.