Mer än hälften av barnen känner sig ledsna och deprimerade

Pojke i Jemen

Fem år av krig har fått förödande konsekvenser för en hel generation barn i Jemen. Det visar Rädda Barnens nya undersökning. Vi gör allt vi kan för att hjälpa barnen i Jemen. Nu behöver vi din hjälp!

En stor del av barnen i Jemen lever med konstant rädsla för nya bombattacker. Ett utbrott av coronaviruset i landet skulle innebära ännu större konsekvenser för de redan utsatta barnen. 

Corona har satt världen på paus. Men kriget i Jemen pausar inte. Med din gåva kan vi ge barnen psykosocialt stöd, mat, utbildning och läkarvård. 

Var med oss och hjälp barn dygnet runt!

Bli månadsgivare

Kriget får långsiktiga konsekvenser för barnen

Barn i krig och konflikter behöver en plats där de kan känna sig trygga och kan slappna av, annars riskerar de att få långsiktiga psykiska och fysiska besvär. 

Enligt Rädda Barnens undersökning, där 1.250 barn och familjer har intervjuats, känner sig mer än hälften av barnen otrygga, ledsna och deprimerade. Många av barnen har dessutom mardrömmar, hjärtklappning och ont i magen. 

– Barnen vi har pratat med är livrädda. De vågar inte leka utomhus. De kissar på sig på natten när de hör flygplan och bomber. Det här är vad fem år av krig gör med barnens psykiska hälsa. Vi kan inte tillåta att kriget fortsätter, säger Inger Ashing, CEO för Save the Children International. 

Rädda Barnens undersökning visar:  

  • 18 procent av barnen svarade att de alltid känner sig ledsna, 51 procent svarade att de känner sig ledsna ibland 
  • 8 procent av vårdnadshavarna svarade att barnen kissar på sig oftare på natten
  • 38 procent av vårdnadshavarna svarade att barnens mardrömmar har ökat
  • 16 procent av barnen svarade att de sällan eller aldrig kan slappna av
  • 36 procent av barnen svarade att de inte har någon att prata med utanför familjen om de är ledsna eller upprörda 
En pojke håller upp en bild på sina två bröder.
Förra året förlorade Abed, 11 år, sina två äldre bröder i en bombattack. Rädda Barnen hjälper honom att bearbeta sina upplevelser och stödjer hans familj med mat, pengar och skolmaterial.

Förlorade sina bröder i en bombattack 

När Abed var 10 år utsattes hans by i nordvästra Jemen för en bombattack. Abed skyndade mot apoteket där hans två äldre bröder jobbade för att försöka hitta dem. Det var rök och eld överallt och han var rädd för att bli träffad av granatsplitter. Abed nådde aldrig fram till sina bröder. En missil hade träffat apoteket.

– Mitt liv har förändrats sedan mina bröder dog. När jag tänker på dem känner jag mig ledsen. Jag kan inte glömma dem. Jag försöker distrahera mig med att leka eller göra något annat. Barn över hela Jemen sörjer sina bröder, pappor och mammor som de har förlorat i bombattackerna, säger Abed. 

Rädda Barnen ger Abed psykosocialt stöd så att han kan bearbeta sorgen efter sina bröder. Han har också fått leksaker för att han ska kunna sig som ett barn igen, åtminstone för en stund. Vi hjälper också hans familj med pengar, mat och skolmaterial.

Exempel på hur vi hjälper barnen i Jemen: 

Vi gör allt som krävs för att nå fram till barnen som behöver oss mest. Därför utvecklar och anpassar vi hela tiden våra insatser efter hur situationen i landet förändras.

  • Akut sjukvård: Vi stöttar sjukvårdsmottagningar och driver kolerabehandlingskliniker i nio provinser. Och våra mobila näringsteam åker runt och behandlar svårt undernärda barn.
  • Mat: Vi delar ut förnödenheter och matkuponger.
  • Rent vatten och sanitet: Vi bygger upp förstörd infrastruktur, delar ut hygienartiklar, vattendunkar och informerar om hur sjukdomar kan förebyggas.
  • Trygghet och skydd: Vi driver barnvänliga platser är inte bara en trygg plats att lära och leka på, här kan barn få livsviktigt psykosocialt stöd för att klara av traumat det innebär att växa upp i krig. Vi ger särskilt stöd till ensamma barn, återförenar splittrade familjer och  hittar tillfälliga trygga fosterfamiljer.
  • Forsatt utbildning: Vi utbildar lärare och driver tillfälliga skolor så att barn kan ta igen förlorad undervisning.

Hjälp barn hela tiden, dygnet runt!

Bli månadsgivare