En trygg idrottsmiljöHigh five - idrott för alla

Vi kämpar för att idrotten ska vara trygg, barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och alla ska kunna vara med.

 

Det här är ett klipp från "Idrottens himmel och helvete Dokumentären", ett samarbete mellan oss och produktionsbolaget Filmriding. Filmen skildrar selektering, elitsatsningar och integration inom barn- och ungdomsidrotten. Se hela dokumentären.

Att idrotta är glädje, utmaningar och stark kamratskap. För många blir idrotten en stor och viktig del av livet. Men precis som i skolan och övriga samhället vet vi att det förekommer kränkningar, diskriminering och sexuella övergrepp.

Fem steg till en handlingsplan mot kränkningar inom idrotten

Att skapa en trygg idrottsmiljö innebär att idrottsföreningen måste ha en tydlig struktur där det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering, kränkningar och sexuella övergrepp.

Sedan 2012 har Rädda Barnen stöttat idrottsföreningar i att ta fram tydliga handlingsplaner för en idrottsmiljö fri från kränkande behandling, diskriminering och sexuella övergrepp. Metoden heter fem steg till en handlingsplan, en metod som är väl utprövad och använd av idrottsföreningar under många år.

Bygg en trygg idrott för barn och ungdomar!

  1. Ha en tydlig värdegrund.
  2. Skapa en kultur där alla vågar prata!
  3. Prata med barn och ungdomar om respekt och samtycke, kroppen och integritet, hemligheter, rättigheter.
  4. Arbeta systematiskt med utbildning kring kränkningar, diskriminering och övergrepp. Ledarna är nyckelpersoner.
  5. Skapa en åtgärdstrappa och tydliga rutiner för ni ska agera om något händer.
  6. Informera ofta och i olika kanaler om hur ni jobbar för att skapa en trygg idrott
  7. Se över hur ni kan undvika ensamarbete med barn och ungdomar, var alltid minst två personer.
  8. Begär utdrag ur brottsregistret av alla ledare.
  9.  Rapportera händelser och anmäl oro till socialtjänsten.
  10. Se risker och ta oro för barn och ungdomar på allvar

Läs mer om vad din idrottsförening kan göra för att bli frå från kränkande behandling >

Till toppen

Kontakta oss: highfive@rb.se

När något har hänt

Hur ska idrottsföreningen agera om det framkommer oro för att ett barn far illa?

Hur ska idrottsföreningen agera om det misstänks sexuella övergrepp?

Ladda ned våra handböcker:

Första hjälpen vid oro för ett barn - Vägledning i vad du kan göra om du är orolig för ett barn

När något har hänt - Handbok för att stötta barn som varit med om svåra händelser.

Stopp! Min kropp! - Handbok för att prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp.

Vad tycker barnen om toppning?

I vår folder Toppa laget? finns resultat från vår undersökning om toppning och förslag för att diskutera frågan i bland föräldrar, i föreningen och i förbund. 

Innebandy för nyanlända barn

Våra lokalföreningar och idrottsföreningarna ska i en större satsning samarbeta för att få in nyanlända barn i föreningslivet. Först ut i ett pilotprojekt har Tierp varit.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners