Trygg idrottHigh five - idrott för alla

Idrott handlar om glädje och gemenskap. Att få leka, kämpa och vara en del av ett sammanhang. Barn, ungdomar och föräldrar ska känna sig trygga inom idrotten. Ingen ska bli kränkt eller känna sig utanför.

 

Det här är ett klipp från "Idrottens himmel och helvete Dokumentären", ett samarbete mellan oss och produktionsbolaget Filmriding. Filmen har ett särskilt fokus på selektering, elitsatsningar och integration inom barn- och ungdomsidrotten. Se hela dokumentären.

Vårt arbete för en idrott fri från mobbning, kränkningar och diskriminering går under namnet High Five – idrott för alla!

Så här går det till att arbeta med High Five:


Vi vill uppmana alla idrottsföreningar att ha en handlingsplan mot mobbning, kränkande behandling och diskriminering. Handlingsplanen ska ge beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera olika situationer.

Läs mer om hur idrottsföreningar kan jobba med vårt material.

Vi uppmanar alla kommuner att i sina bidrag till idrottsföreningar premiera gott värdegrundsarbete. På flera håll i landet samverkar Rädda Barnen med kommuner och SISU Idrottsutbildarna.

Läs mer om hur kommuner kan arbeta med vårt material. 

Parallellt med arbetet i föreningarna uppmärksammar vi frågor som vi ser ett behov av att diskutera för alla vuxna inom barn- och ungdomsidrotten. Två exempel är hur man gör om man är orolig för ett barn i föreningen och hur man ska förhålla sig till toppning av barn- och ungdomslag.

Kontakta oss: highfive@raddabarnen.se

    Till toppen

Kontakta oss: highfive@rb.se

Vad tycker barnen själva om toppning?

I vår folder Toppa laget? finns resultat från vår undersökning om toppning och förslag på frågor att utgå från när föräldrar, klubbar eller förbund ska diskutera toppning.

Ta oron på allvar!

Ladda ner vägledningen Ta oron på allvar! Här finns konkreta råd kring hur man kan agera om man är orolig för att ett barn far illa.

Gå till vår webbshop för en tryckt version.

Innebandy för nyanlända barn

Våra lokalföreningar och idrottsföreningarna ska i en större satsning samarbeta för att få in nyanlända barn i föreningslivet. Först ut i ett pilotprojekt har Tierp varit.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Föräldratelefonen och föräldramejlen

Du kan vända dig till oss med alla frågor som rör barn och föräldraskap.

020-786 786 Föräldramailen

Våra partners