Sandhya behöver inte längre arbeta på chilifälten

Nu kan Sandhya gå i skolan istället för att arbeta.

Sandhya var bara tio år när hon slutade skolan för att hjälpa sin mamma med arbetet på chilifälten. Men med vår hjälp kunde hon komma tillbaka till skolan.

Varje dag går miljontals barn till jobbet. De arbetar som hembiträden och varubud. De säljer frukt och putsar skor. Och de tillbringar dagarna vid fabriker och gruvor. Många jobb är farliga och kan ge men för livet, men det är inte alltid så dramatiskt. Ibland hjälper barnen till på familjens jordbruk i skördetid och har sedan svårt att komma i kapp i skolan. Det händer att barn går i skolan trots att de också jobbar, men att de då blir så trötta att de inte orkar ta till sig kunskapen.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare

Sandhya slutade skolan för att plocka chili

Barn som arbetar får inte sina rättigheter tillgodosedda. Framför allt handlar det om rätten till utbildning, men också om att få förutsättningar som vila och lek, så att de har energi till skolan. Sandhya är ett av alla barn som vet hur det är att kliva upp varje morgon för att gå till jobbet.

Hon bor i västra Indien och när hon var tio år slutade hon skolan för att hjälpa sin mamma att plocka chili. Efter de långa dagarna på fälten hade hon blåsor på händerna och väldigt ont i ögonen av det starka ämnet kapsaicin som finns i chilifrukterna.

Risken att bli bortgift ökade för varje dag

Sandhya slet hårt för låg lön. För varje dag som gick minskade hennes chanser att komma tillbaka till skolan, samtidigt som risken att bli bortgift ökade. Men så fick vi kontakt med Sandhya och hennes mamma och tillsammans kunde vi prata om familjens situation. Efter en tid kände sig Sandhyas mamma trygg i att låta dottern gå i skolan.

Sandhya är tillbaka i klassrummet

Efter 1,5 år på chilifältet går Sandhya nu i skolan igen. Hon älskar att lära sig nya saker och har dessutom blivit en skicklig debattör. Barn blir ofta viktiga språkrör och har en enastående förmåga att påverka andra i sin närhet. Därför stöttar vi Sandhya i att diskutera ämnen som utbildning, barnarbete och barnäktenskap. För inte så länge sedan kunde hon hjälpa en vän som riskerade att bli bortgift och nu drömmer hon om att bli advokat, för att hjälpa fler.

Fattigdom är en orsak till barnarbete

Att bekämpa fattigdom är viktigt för oss på Rädda Barnen. Det går ju inte att prioritera utbildning i ett läge där dagen handlar om att skaffa mat för att överleva.

Föreställ dig till exempel att du är det äldsta syskonet i en fembarnsfamilj. Din mamma har blivit sjuk och plötsligt är det ditt ansvar att se till att familjen har råd med mediciner och att syskonen får mat för dagen. I det läget är du väldigt utsatt och måste hitta ett sätt att försörja familjen. Du riskerar inte bara att bli utnyttjad, utan förlorar även möjligheten att gå i skolan och därmed ta dig ur fattigdomen.

Exempel på vad vi gör för att stoppa barnarbete:

  • Vi ser till att det finns skolor och utbildar lärare.
  • Vi driver kom-ikapp-klubbar som hjälper barn tillbaka till skolan.
  • Vi bidrar till en positiv lärandemiljö, så att inte barn lämnar skolan för att de känner sig otrygga.
  • Vi ser till att barn som arbetar får lära sig läsa, skriva och räkna på tider som passar dem, före eller efter jobbet.
  • Vi identifierar barn som arbetar, försöker förstå familjernas problem och hjälper till med utmaningarna, för att barnen ska kunna gå i skolan.
  • Vi ger familjer ekonomiskt stöd för skolmaterial och skolavgifter.
  • Vi utbildar vårdnadshavare om vikten av att barnen går i skolan istället för att jobba.
  • Vi hjälper vuxna att skaffa sig en inkomst som räcker för att försörja familjen.
  • Vi påverkar beslutsfattare, företag och myndigheter för att stoppa barnarbete och skapa långsiktig förändring.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

När det här året lider mot sitt slut riskerar 169 miljoner barn att vara i barnarbete. Det är alarmerande siffror som dessutom ökar för första gången sedan mätningarna startade år 2000. Och bakom siffran ryms unika individer; barn som har sina egna levnadsöden och som alla behöver stöd.

Tyvärr räcker det inte att bara lyfta bort dem ifrån arbetet, utan vi måste förstå varje familjs situation för att sätta in insatser som ger önskad effekt. Det är ett arbete som kräver både tid och pengar, och varje gåva gör stor skillnad i barns liv. Tillsammans kan vi se till att fler barn slipper arbeta och i stället får den utbildning och de förutsättningar som de har rätt till!

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare