VUP - en verktygslåda för dig som jobbar med barn och unga

VUP:en, Verksamhetsutvecklings- processen, är en vägledning och en verktygslåda för hur vi ska arbeta med barn. Här kan du läsa om de fem faser som hjälper dig att komma i gång och fullfölja verksamheten. Allt bygger på barnens behov på plats.

Vad är VUP:en?

Verksamhetsutvecklingsprocessen (VUP) är ett hjälpmedel med handfasta tips om hur vi ska jobba med barn och unga. Det kan vara läxhjälp, sagostunder, föräldratelefon, skolmormor, barnsäkra platser eller när barn och unga själva vill skapa meningsfulla mötesplatser.

Hur?

VUP:en är uppdelad i fem faser. De fem faserna utgår från barnens behov och hjälper er att välja vad som ska göras. Att engagera fler, driva verksamheten, påverka beslutsfattare och sen också att utvärdera och sprida kunskapen till fler.

Vem finns VUP:en till för?

VUP:en funkar för nya aktiva, en etablerad förening, anställda tjänstepersoner eller en projektgrupp. Alla som vill starta, driva eller utvärdera en verksamhet med barn kan använda den här handboken.

Hela materialet finns att hämta här

VUP:en finns här att ladda ner som pdf i olika delar efter kapitlen.

Introduktion och innehållsföreteckning

Fas 1 Spana

Fas 2 Planera

Fas 3 Mobilisera

Fas 4 Driva

Fas 5 Utvärdera

Varför är det viktigt?

Verksamhetsutveckling gör att vi

• jobbar med grundorsaker och inte symptom
• ser barn och unga som förändringsaktörer
• medskapar med barn och unga
• bygger proaktiva och inkluderande verksamheter
• möjliggör för olika typer av engagemang
• formar ett enhetligt arbetssätt i hela rörelsen.

När ska vi använda VUP:en?

Er grupp befinner sig alltid i någon av faserna. Oavsett om ni har en timme eller vill jobba strategiskt över ett år kan ni använda verksamhetsutvecklingsprocessens fem faser. Ordet process betyder "långsamt framåtskridande" så välj det ni vill, behöver och mäktar med. Det ska vara lustfyllt och lärorikt att jobba med verksamhetsutveckling!

Innan ni sätter igång!

Ta gärna kontakt med din närmaste lokalförening eller din verksamhetsutvecklare (VU) innan du sätter igång. Lokalföreningarna hittar du här.

Verksamhetsutvecklarna når du via respektive region.

Region nord:
infonord@rb.se

Region syd:
infosyd@rb.se

Region öst:
infoost@rb.se

Region väst:
infovast@rb.se

Fem faser för verksamhetsutveckling

1. Spana (här får ni spana både inåt och utåt för att synliggöra era egna drivkrafter, men också matcha dem med vad barn och unga på er ort vill och behöver).

2. Planera (här sätter ni upp mål, formulerar spelregler för arbetet, identifierar finansiering och gör en plan för verksamheten).

3. Mobilisera (här jobbar ni med att rekrytera, engagera och behålla människor som vill göra skillnad tillsammans).

4. Driva (här handlar det om att bygga upp en verksamhet som bygger på trygghet och som förebygger risker; ni får även verktyg för att jobba med samverkan och påverkansarbete).

5. Utvärdera (här ligger fokus på att bygga och dela kunskap, utvärdera arbetet och göra smarta val för framtiden).