Mycket har hänt kring samtycke sedan 2013

Stopp! Min Kropp! fyller 10 år

Nu är Stopp! Min kropp!-veckan tillbaka för tredje året i rad. Dessutom är det ett decennium sedan vägledningen Stopp! Min kropp! togs fram för första gången. Under åren är det flera viktiga händelser, såsom #metoo och Samtyckeslagen, som påverkat ungas syn på kroppsintegritet.

Denna vecka med start idag, lyfter Rädda Barnen frågor om samtycke, kroppen och kroppens gränser, lite extra mycket. Förra årets vecka blev en succé, och nådde tusentals skolbarn runt om i Sverige.

Syftet med veckan är göra frågor som har med kroppen, känslor och gränser att göra, pratbara. Är det pratbart, blir det lättare för barn att berätta för vuxna när något har hänt, och vuxna har större möjlighet att hjälpa.

Vägledningar för barn och vuxna

Detta år är det dessutom 10 år sedan vägledningen togs fram för första gången. Detta föranleddes bland annat av att forskning då hade visat att ett av fem barn var utsatta för sexuella övergrepp. Men av dem fick väldigt få stöd och vård, då övergreppen inte kom till vuxnas kännedom.

Bara två år senare, tog Rädda Barnen fram första versionen av #nätsmart, en vägledning för barn på nätet. Detta skedde i samband med att barns aktivitet på nätet hade ökat markant, och flera fall av grooming hade uppmärksammats.

Åren därpå tog Rädda Barnen fram kroppsregler på flera språk, samt filmer, material, och barnböcker, för att vuxna skulle kunna arbeta med Stopp! Min kropp!, både på lågstadiet och med barn i förskoleåldern. Numera finns det även en sång om Stopp! Min kropp!.

Metoo och Samtyckeslagen

Några omvärldshändelser under det senaste decenniet som påverkat barns syn på kroppen och dess gränser är när metoo-rörelsen fick sitt genombrott (2017) samt när Samtyckeslagen trädde i kraft (2018).

– När vi tittar tillbaka på de här åren sedan 2013, är det så mycket som har hänt kring samtycke som påverkat barnen. Metoo som fenomen får till exempel stor betydelse, säger Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda Barnen.

– Frågan om samtycke fick större uppmärksamhet, och det skapades en större förståelse för att övergrepp inte är något svartvitt utan en gråzon. När Samtyckeslagen sedan kom, blev det ett tydligt fokus på att det någon gör med någon annans kropp måste föregås av en fråga och ett tydligt svar.

År 2022 förändrades läroplanen gällande sexualkunskap, och sexualundervisningen kom att få ett moderniserat innehåll.

– Vad det kommer att få för inverkan på skoleleverna är för tidigt att säga. Men det vi vet är att det kommer fortsätta påverka ungas syn på kroppen och dess gränser, säger Hanna Thermaenius.

Om Stopp! Min kropp!-veckan

Rädda Barnen arbetar kontinuerligt med Stopp! Min kropp!, men mellan den 16–22 oktober lyfter Rädda Barnen dessa frågor lite extra. Varje dag under veckan visas filmer för barn i lågstadiet. Det kommer också hållas en digital konferens för alla vuxna som möter barn, oavsett om det är i förskolan, skolan eller som ledare på fritiden.