Poddradio om barn som inte får den hjälp de behöver

Hur mår barnen i skolan, på fotbollsplanen eller i en vårdnadstvist? Hur ska vi göra för att ge flyktingbarn en bra start i Sverige? Hur kan vuxna tänka och agera för att vara ett stöd när det är som jobbigast?

Mellan stolarna är poddradio från Rädda Barnens Centrum stöd och behandling.

Vi försöker ge särskild uppmärksamhet till utsatta barn som av olika anledningar inte kan få den hjälp de behöver av samhället. I den här poddradio samtalar våra psykologer kring de här och andra närliggande frågor.

Avsnitt 1: Barn utan papper - Utanför nästan allt

Barn utan papper är den kanske mest utsatta gruppen barn i Sverige idag. Hur kan man ge stöd till de barn som lever utanför samhället? Vilka är de här barnen och varför är de här utan papper?

Avsnitt 2: Vårdnadstvister - Ett fredat rum

Hur drabbas barnen när föräldrarna är i konflikt med varandra? Och hur kan barnen komma till tals på ett bättre sätt? I det här programmet pratar vi om svåra vårdnadstvister.

Avsnitt 3: Våld - Våldsutsatta barn

När barn blir slagna i hemmet, hur agerar samhället då? I det här avsnittet pratar vi om våldsutsatta barn och Barnahus.

Avsnitt 4: Traumamedveten omsorg - Hur vuxna bemöter barn

Hur ska vuxna bemöta barn som varit med om svåra upplevelser? Traumamedveten omsorg är ett sätt för alla vuxna att bemöta barn som varit med om svåra upplevelser.

Avsnitt 5: Ensamkommande barn - Snacka loss

I en orolig värld kommer många barn ensamma till Sverige. Hur blir vi bättre på att bemöta dem? I det här avsnittet pratar vi om ensamkommande barn och vår samtalsmetod ”Snacka loss”.

Avsnitt 6: Krisstöd - Psykologisk första hjälpen

Vad ska vi säga till barnen? När barn drabbas av kriser, hur kan vi hantera det och vilka konkreta sätt finns det att hjälpa barn? Det här poddavsnittet handlar om krisstöd och hur viktiga vuxna kan hjälpa barn som drabbats.

Avsnitt 7: Elevhälsan Psykisk hälsa i skolan

De allra flesta barn i skolan mår bra, men det finns också elever som inte gör det. Och de behöver hjälp. Vad kan skolan göra för att de barnen ska må bättre? 

Avsnitt 8: Traumabehandling - Traumafokuserad behandling

Vad är egentligen ett trauma? Hur kan man märka att ett barn är traumatiserat? I det här avsnittet pratar vi om barn som varit med om olika sorters trauman och vilken behandling de ska få.

Avsnitt 9: Sexuella övergrepp - Stopp min kropp

Det här avsnittet handlar om sexuella övergrepp mot barn. Det är ett tabubelagt ämne och därför låter många bli att prata om det. Många barn som drabbats säger också att ”det var ingen som frågade mig”.

Avsnitt 10: Psykisk ohälsa - På lika villkor

Fattigdom och social utsatthet är inte bara en riskfaktor för psykisk ohälsa hos barn, utan också ett hinder för att förverkliga livsdrömmarna senare i livet.