Poddavsnitt 7: Elevhälsan

Psykisk hälsa i skolan. De allra flesta barn i skolan mår bra, men det finns också elever som inte gör det. Och de behöver hjälp. Vad kan skolan göra för att de barnen ska må bättre?

Skollagen är tydlig med att det ska finnas en elevhälsa, med kuratorer, psykologer och tillgång till läkare, men resurserna varierar mycket beroende på var man bor och i vilken skola man går. Det här avsnittet handlar om psykisk hälsa i skolan och elevhälsans arbete.

Det är vi som gör Mellan stolarna

Psykologerna Jannes Grudin och Josefin Michanek samtalar med Anders Maxson som leder programmet.

I det här programmet medverkar dessutom Anton Sjögren, psykolog på Rädda Barnen i Umeå och Danuta Wasserman, professor i psykiatri, Karolinska Institutet.

Vad kan skolan göra för barn som inte mår bra?

Lyssna nu!

Länkar