Poddavsnitt 5: ensamkommande barn

I en orolig värld kommer många barn ensamma till Sverige. Hur blir vi bättre på att bemöta dem? I det här avsnittet pratar vi om ensamkommande barn och vår samtalsmetod ”Snacka loss”.

I Sverige har vi kommit långt när det gäller att ta emot ensamkommande barn - att ta fram boende, goda män, ordna skolor och allt det praktiska. Men någonting som vi ofta glömmer bort är de här barnens behov vad gäller nära och god omsorg.

Det är vi som gör Mellan stolarna

Psykologerna Jannes Grudin och Josefin Michanek samtalar med Anders Maxson som leder programmet.

I det här programmet medverkar dessutom Anna Thom Olin, psykolog, Rädda Barnens Centrum i Göteborg,
Camilla Küster, kurator Rädda Barnens Centrum Malmö, i studion.

Och Ziah Safari, ordförande i Sveriges Ensamkommandes Förening, på telefon.

I det här avsnittet pratar vi om ensamkommande barn och vår samtalsmetod ”Snacka loss”.

Lyssna nu!