Poddavsnitt 6: Krisstöd

Psykologisk första hjälpen. Vad ska vi säga till barnen? När barn drabbas av kriser, hur kan vi hantera det och vilka konkreta sätt finns det att hjälpa barn? Det här poddavsnittet handlar om krisstöd och hur viktiga vuxna kan hjälpa barn som drabbats.

Många som befinner sig nära barn; skolpersonal, socialsekreterare, tränare och föräldrar, hör av sig till Rädda Barnen och undrar hur de ska prata med barn om svåra saker som inträffat.

Det kan handla om stora olyckor och katastrofer i samhället, eller olika problem på skolan eller förskolan. Vad ska vi säga till barnen? Hur ska vi säga det och hur kan vi hjälpa dem? Lyssna på vårt poddavsnitt om krisstöd.

Det är vi som gör Mellan stolarna

Psykologerna Jannes Grudin och Josefin Michanek samtalar med Anders Maxson som leder programmet.

I det här programmet medverkar dessutom Anna Norlén, psykolog och chef Ericastiftelsen i studion samt Johan Ahlström, ansvarig på Länsstyrelsen för stöd till drabbade vid branden i Västmanland.

Hur kan vuxna hjälpa barn som drabbats av kriser?

Lyssna nu!

Länkar

  • Manual från kunskapscentrum för katastrofpsykiatri från Uppsala universitet.
  • Artikel från Socialstyrelsen.
  • Boken Krisstöd av Sara Hedrenius och Sara Johansson.
  • MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  • Psychological First Aid (PFA) Tutorial.
  • Information om barn och trauma från NCTSN.