Poddavsnitt 10: Psykisk ohälsa

På lika villkor. Fattigdom och social utsatthet är inte bara en riskfaktor för psykisk ohälsa hos barn, utan också ett hinder för att förverkliga livsdrömmarna senare i livet.

Ämnet för det här avsnittet är psykisk ohälsa bland barn kopplat till vilka uppväxtvillkor barnet har. De ekonomiska och sociala förutsättningarna barn har under uppväxten har ett väldigt starkt samband med hur det kommer att se ut senare i livet.

Till exempel vet man att barn som växer upp i en resurssvag miljö kommer att vara sjukare än barn som växer upp i en ekonomiskt trygg miljö.

Det är vi som gör Mellan stolarna

Psykologerna Jannes Grudin och Josefin Michanek samtalar med Anders Maxson som leder programmet.

I det här avsnittet medverkar också Ihsan Kellecioglu, Rädda Barnen i studion och Anna Sjögren, nationalekonom och forskare på telefon.

Om hur uppväxtvillkor påverkar barns psykisk ohälsa.

Lyssna nu!