Poddavsnitt 4: Trauma

Hur ska vuxna bemöta barn som varit med om svåra upplevelser? Traumamedveten omsorg är ett sätt för alla vuxna att bemöta barn som varit med om svåra upplevelser.

Traumamedveten omsorg (ofta kallat TMO) är något som alla kan ge. Inte bara terapeuter, utan även fotbollstränare, fosterföräldrar, lärare, boendepersonal, socialsekreterare med flera.

Förhållningssättet kan vara bra för barn som varit utsatta i olika situationer. Det kan handla om barn utsatts för våld, barn som varit på flykt, barn som varit med om sexuella övergrepp, och barn som själva varit utsatta eller som sett någon annan bli utsatt.

Det är vi som gör Mellan stolarna

Psykologerna Jannes Grudin och Josefin Michanek samtalar med Anders Maxson som leder programmet.

I det här programmet medverkar dessutom Guro Westgaard, samordnare och miljöterapeut i Larvik, Norge och Pernilla Rempe Sjöstedt, psykolog på Rädda Barnen.

Avsnittet handlar om traumamedveten omsorg.

Lyssna nu!