Poddavsnitt 1: Barn utan papper

Utanför nästan allt. Barn utan papper är den kanske mest utsatta gruppen barn i Sverige idag. Hur kan man ge stöd till de barn som lever utanför samhället? Vilka är de här barnen och varför är de här utan papper?

Det finns nästan lika många berättelser som det finns barn utan papper, men det gemensamma är en rädsla, en oro för att bli upptäckt och att bli utvisad. Vardagen präglas av oro för framtiden, osäkerhet och otrygghet, men också av en önskan om att få börja leva någon gång, på riktigt.

Det är vi som gör "Mellan stolarna"

Psykologerna Jannes Grudin och Josefin Michanek samtalar med Anders Maxson som leder programmet. 

Medverkar också i detta avsnitt: Maria Engleson, stadsjurist, Malmö stad.

Om barn utan papper

Lyssna nu!

Viktiga länkar

Utanför nästan allt - en vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper.

Stadsmissionens senaste barn- och ungdomsrapport. Läs rapporten.

Rådgivningsbyråns sida för barn och ungdomar.

Skolverkets Regelverk om skolans ansvar.