Poddavsnitt 3: Våld mot barn

Våldsutsatta barn. När barn blir slagna i hemmet, hur agerar samhället då? I det här avsnittet pratar vi om våldsutsatta barn och Barnahus.

Ungefär var sjunde barn har upplevt våld i hemmet någon gång trots att barnaga har varit förbjudet i Sverige sedan 1979. Det är många barn men det pratas inte mycket om det. Därför måste vi våga fråga och lyssna på deras berättelser.

Det är vi som gör Mellan stolarna

Psykologerna Jannes Grudin och Josefin Michanek samtalar med Anders Maxson som leder programmet.

I det här programmet medverkar dessutom Maria Schillaci, psykolog på Rädda Barnen och Maria Gorosch, polis och gruppchef på Barnahus Stockholm.

Avsnittet handlar om våld mot barn och Barnahus.

Lyssna nu!

Viktiga länkar

Vår rapport Brott mot barn.

Socialstyrelsens rekommendationer, barn och våldupptäcka våld.

Nationellt kunskapscentrum.

Carin Götblads utredning om våld i nära relationer.

Trailer, My life my lesson.