Poddavsnitt 2: Vårdnadstvister

Ett fredat rum. Hur drabbas barnen när föräldrarna är i konflikt med varandra? Och hur kan barnen komma till tals på ett bättre sätt? I det här programmet pratar vi om svåra vårdnadstvister.

Många barn beskriver på olika sätt att de inte har kunnat komma till tals när mamma och pappa bråkar. Erfarenheter visar att barn vars föräldrar har svåra gräl, ofta lämnas väldigt ensamma i den situationen, och att det kan pågå i flera år.

Det är vi som gör Mellan stolarna

Psykologerna Jannes Grudin och Josefin Michanek samtalar med Anders Maxson som leder programmet.

Medverkar också i detta avsnitt: Maria Engleson, stadsjurist, Malmö stad.

I det här programmet pratar vi om svåra vårdnadstvister.

Lyssna nu!

Viktiga länkar

Ett fredat rum - Rädda Barnens utbildning för arbete med familjerättsliga konflikter

Anmäla oro för barn - stöd för anmälningsskyldiga från Socialstyrelsen.

BRIS rapport Lyssna på mig - Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter.

En utvärdering av 2006 års vårdnadsreform från Riksdagen.

Barns erfarenheter om växelvis boende. Studie från allmänna barnahuset.