Rapport: Hur kan vi skydda barn från rasism i skolan?

Rapporten: ”Vuxna – vad gör dom? – Barns röster om rasism i skola lanserades den 27 augusti kl 12–13.15. Här kan du se det digitala seminariet i efterhand.

Den 27 augusti släppte Rädda Barnen rapporten ”Vuxna – vad gör dom?”, där barn i Sverige delat med sig av sina erfarenheter av rasism, diskriminering och trakasserier, och hur de upplever att vuxna hanterar det. Rapporten visar att rasism är en del av många barns vardag, och att vuxna i skolan behöver lära sig att se rasism, förhindra att det sker och agera när det hänt. 

Lunchwebbinarium 27 augusti 2021, kl 12–13.15

Seminariet inleds av Helena Thybell, Generalsekreterare Rädda Barnen.

Resultat från rapporten presenteras av Samira Abutaleb Rosenlundh, sakkunnig och projektledare Rädda Barnen tillsammans med Markus Lundström, medförfattare och forskare på Mångkulturellt centrum.

Panelsamtal med Daniel Riazat, Vänsterpartiet, Roger Haddad, Liberalerna och Noria Manouchi, Moderaterna och Paula Örn, Socialdemokraterna.

Seminariet modereras av Maria Soares Lindberg, Policyrådgivare Rädda Barnen.

Rapportlansering

Lyssna på presentation av rapporten och panelsamtal om rasismen i barns skolvardag i efterhand.

Se webbinarium

Ladda ned rapporten

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: Vuxna - vad gör dom? 

Barn efterfrågar förståelse och skydd från vuxenvärlden

Rädda Barnen får ständigt nya berättelser från barn om hur de utsätts för rasism under raster, i personalrum, i klassrum och uppehållsrum. Att utsättas för rasism påverkar barns kapacitet och motivation i skolarbetet, men även deras drömmar och framtidsmöjligheter.

Vi behöver ta krafttag mot rasism, och i det arbetet behöver vi också våga granska oss själva, våra organisationer och institutioner och lyssna och förstå vad som krävs för att vara en antirasistisk organisation. I rapporten riktar också Rädda Barnen flera förslag på åtgärder till regeringen, skolverket och skolan i arbetet att motverka rasism och för alla barns lika värde. Denna rapport är en del i Rädda Barnens vision att göra barnkonventionen verklig för alla barn.

Om rapporten

Rapporten "Vuxna - vad gör dom?" är en del av Rädda Barnens och Rädda Barnens Ungdomsförbunds projekt Unga röster om diskriminering. Projektet har finansierats av Europeiska Unionens program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC 2014–2020). Rapporten bygger på enkätsvar från 1 117 elever samt intervjuer med 33 barn. De gick alla i femman vid olika skolor i Sverige. Tre barn deltog i studien som medforskare och elva ungdomsambassadörer har också deltagit i arbetet. Syftet har varit att få en bild av barns erfarenheter av rasism samt diskriminering och trakasserier med fokus på etnisk tillhörighet, hudfärg, kultur, språk och religion, samt att belysa frågor om vad de vuxna i skolan gör och inte gör för att förhindra att rasism sker.

Om Vuxna vad gör dom? i media

Rädda Barnens pressmeddelande om rapporten

Radio: