Till dig som lever gömd eller utan papper

Här har vi samlat viktig information till dig som bor i Sverige utan uppehållstillstånd eller "papper".

Råd och stöd till dig som är barn eller ung och utan papper på flera språk

Informationen nedan riktar sig till barn och unga som lever gömda eller utan papper. Den beskriver barn och ungas rättigheter och finns på svensk/arabiska och svenska/dari. Den handlar om grundläggande rättigheter, sjukvård, återvändande, stöd till brottsoffer och juridisk rådgivning.

Lagen är tydlig: alla barn har samma rättigheter oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte, om de lever gömda eller inte. 

 

Lever du som gömd eller papperslös i Sverige?

Här finns information, råd och stöd

Kontakta Rädda Barnen nära dig för råd och stöd där du bor.

Bor du i Malmö och Helsingborg?

Här hittar du som är ung och lever som papperslös information om var du kan få stöd och hjälp i Malmö och Helsingborg. Om något inte skulle stämma, hör gärna av dig till oss på mailadress, infosyd@rb.se.

Här har finns information, råd och stöd på flera språk: