Frågor om föräldraskap – ring eller mejla

Föräldratelefonen och mailen har stängt. Vi hänvisar till BRIS Vuxentelefon 077-150 50 50.

Rädda Barnens föräldrastöd:

  • ges oberoende på vilket sätt man är förälder och var man befinner sig i livet. 
  • vilar på en grund där barn tas på största allvar, och med stor respekt för att deras föräldrar har en inneboende förmåga att vilja att vara förälder till just sitt barn.
  • bygger på att det är vuxna som har ansvaret för barnet.
  • sätter barnets bästa i främsta rummet. 
  • stärker relationen mellan vuxen och barn.