Frågor om föräldraskap – ring eller mejla

Att vara förälder har sina sidor. Ibland är det inte självklart vad som är rätt och vad som är fel. Du kan vända dig till oss med frågor som rör barn och föräldraskap.

OBS! 17/12 stängs föräldratelefonen och mailen. Vi hänvisar till BRIS Vuxentelefon 077-150 50 50

Kanske kan samtalet ge nya infallsvinklar och lite hjälp med att samla ny kraft och mod. Ringer du till oss kostar det bara en markering och du kan vara anonym.

Vi som svarar

Vi som svarar är själva föräldrar och medmänniskor runtom i Sverige. Vi lyssnar, ger stöd och hjälp med att sortera i tankar och känslor.

Rädda Barnens föräldrastöd:

  • ges oberoende på vilket sätt man är förälder och var man befinner sig i livet. 
  • vilar på en grund där barn tas på största allvar, och med stor respekt för att deras föräldrar har en inneboende förmåga att vilja att vara förälder till just sitt barn.
  • bygger på att det är vuxna som har ansvaret för barnet.
  • sätter barnets bästa i främsta rummet. 
  • stärker relationen mellan vuxen och barn.