Tuffa gränser eller fria tyglar – så kan du tänka

Vilken tid måste tonåringen komma hem om kvällen? Att sätta gränser är ingen enkel sak för dagens föräldrar. Här är Rädda Barnens bästa tips för att hitta balansen mellan gränssättning och frihet.

Som förälder måste man sätta gränser för sitt barn. Men att vara förälder innebär också att skapa en trygghet som uppmuntrar barnet till att utforska världen. Man bör inte ha regler till den grad att barnen inte vågar testa sina vingar.

Så hur hittar man den bästa mellanvägen?

Knut är pappa till en 15-årig son. Han var själv ganska strulig som barn – och råkade därmed ut för en hel del. När han själv blev förälder var han rädd för att mönstret skulle upprepa sig.

– Jag blev en ganska hönsig pappa som var orolig av mig. Jag var rädd för allt.

Men i takt med att sonen har blivit äldre har han och hans frus förhållningssätt också ändrats. Han har lagt band på sig och de har samtidigt byggt upp en bra relation till sin son. Tilliten är stor och sonen vet att han alltid kan vända sig till sina föräldrar om något har gått snett.

– Jag är väldigt stolt över honom. Han sköter sig bra. Vi har inte så mycket tider på kvällarna, men vill att han hör av sig om han är hos någon och sedan går till någon annan. Där kan det ju brista lite och då blir man orolig. Men överlag känner jag stort förtroende för honom.

Bygg – och upprätthåll – en god relation

Det största skyddet vi kan ge våra barn är just det: en trygg relation med ett förtroende som är stort nog att de vänder sig till oss när de får problem. Det berättar Elisabet Nord som är legitimerad psykoterapeut på Rädda Barnen.

– Att bygga den relationen är absolut viktigast.

Relationen bibehåller och vårdar man genom att vara delaktig i barnets liv och visa att man bryr sig. Det kan till exempel innebära att vara nyfiken på barnets intressen.

– Föräldraskapet handlar om att från det att barnet föds successivt träna det till att bli självständigt och tryggt. På så sätt får du en naturlig balans – och förhoppningsvis kan ni då, när barnet är äldre, tillsammans komma bra överens om vad som gäller.

Det är viktigt att upprätthålla relationen även när barnet når tonåren.

– Många kan känna sig avvisade av sina tonåringar, men faktum är att forskning visar att tonåringar önskar mer tid med sina föräldrar. Det handlar sällan om någon särskild aktivitet, snarare att vara tillgänglig hemma, hänga tillsammans och ha tid till att lyssna. Att vara intresserad och nyfiken.

Stöd vårt arbete för att hjälpa barn

Bli månadsgivare

Bestäm vad som är viktigast

I den perioden är det viktigt att prioritera vilka regler man lägger krutet på. Skydd – det vill säga att se till att barnet är tryggt – är alltid nummer ett på listan, understryker Elisabet Nord.

– Vi vet att tonåringars hjärna fungerar annorlunda. De har inte samma konsekvenstänk som en vuxen och har dessutom en annan sömncykel. Om man befarar att ungdomen far illa när den är ute med kompisar om natten så är det viktigare att bestämma en tid när de kommer hem på kvällen – än att tjata på att de ska kliva upp tidigt på helger. Väljer man rätt där, så slipper man slita ut sig med regler som är svåra att genomföra.

Fem snabba tips om gränssättning

  1. Gör barnet självständigt genom att skapa en trygg relation.
  2. Sätt gränser gemensamt, om möjligt.
  3. Skapa gemensamma regler i föräldranätverket.
  4. Sätt meningsfulla gränser, som du kan förklara.
  5. Var delaktig i barnets liv.

Här kan du få hjälp och stöd

  • Vill du få hjälp med gränssättning eller oro kan du ta kontakt med skolhälsovårdens sjuksköterskor eller psykologer. Vid allvarliga fall, till exempel depression, självmordstankar eller missbruk, kontakta Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) respektive socialtjänsten.
  • Vid misstänkt kriminalitet kontakta polisen eller socialtjänst, beroende på ålder.

Foto 1: Lakov Filimonov/Shutterstock
Foto 2: Oskar Omne

Personerna på bilderna har ingen koppling till artikeln.