LGBTQ+

شما میتوانید در مورد هنجار های که مرتبط به جنسیت و تمایل جنسی میباشد بخوانید. شما همچنان میتوانید در مورد آنچیز که شما بطور حقیقی هستند بخوانید؛ این موضوع زمانی مطرح میشود که شما احساس میکند مانند آن شخص نیستند که دیگران در مورد شما فکر میکند. شما میتوانید مربوط به شخص LGBTQ+ باشید. شما همچنین میتوانید در مورد زندگی شخص LGBTQ+ در خانواد های سنتی و در مورد حقوق آنها بخوانید.

LGBTQ+ به معنای لزبین، همجنسگرا، دوجنسگرا، دوجنسه و همجنس باز است. علامه جمع اشاره میکند به افراد دیگر که به شیوه های مختلف احساس میکند که مانند آن کسی نیست و یا چیزی که دیگران انتظار دارد باشد نیست. زمانیکه موضوع هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و تمایل جنسی مطرح میشود. هویت جنسیتی در مورد جنسیت است که آن را شناسایی میکنید. بیان جنسیتی در مورد لباس ها و موارد دیگر مربوط به جنسیت و ظاهر است. تمایل جنسی در مورد جنسیت است که شما چطور احساس عشقی و/یا کشش جنسی دارید. اینجا یک لیست دیگری از ویب سایت ها است جای که شما میتوانید حمایت یا معلومات بیشتر پیدا کنید، و یک لغت نامه توضیح میدهد که کلمات خاصی در این متون چی معنی دارند.

هنجار های مربوط به جنسیت و تمایل جنسی

هنجار ها میتواند به حیث قوانین غیر نوشتاری توصیف شود و خواسته های که ما باید چگونه اشخاص باشیم و چی چیز ها را انجام دهیم و رفتار ما در مقابل یکدیگر چگونه باشد. آنچه که “هنجار ها” در نظر گرفته شده است. هنجارها همیشه تغییر می کنند و در زمان های مختلف و در مکان های مختلف متفاوت هستند. هنجارها بدین ترتیب به وجود میاید و توصیف نمی كنند كه واقعاً چیزها چگونه هستند یا چگونه باید باشند. هنجار های زیادی وجود دارد که خوب است و این باعث میشود همه چیز برای ما آسانتر کنه خصوصا زمانیکه ما با دیگران باشیم. بطور مثال رسیدن به وقت و برخورد خوب با دیگران میتواند باشد. اما هنجار های دیگری نیز است که به ما آسیب میرساند.

یک هنجار نشان می دهد که فقط دو جنسها وجود دارد – دختر ها و پسرها. از شما همچنین توقع میرود که با جنسیتی شناسایی شوید که دیگران در مورد شما فکر میکند. هنجار نیز توضیح می دهید که چگونه رفتار داشته باشید و چگونه باشید و تظاهر شما به حیث یک دختر یا یک پسر چگونه باشد. زمانیکه موضوع به تمایل جنسی میرسد در ا ینجا یک هنجار است که هر کس را علاقمند به جنس مخالف میداند. به اصطلاح دیگر، دختر ها باید فقط عشق و/یا جذابیت جنسی به پسر ها داشته باشد، و برعکس آن. زمانیکه موضوع به جنسیت و تمایل جنسی میرسد این هنجار ها باعث میشود که ما فکر کنیم که هیچ راه غیر از این یا احساس وجود ندارد اما روش های دیگری وجود دارد! شما میتوانید در مورد بعضی از آنها را در لغت نامه ما بخوانید. همچنین ما بعضی از مهارت ها در ویب سایت ها داریم جایکه شما میتوانید معلومات بیشتر پیدا کنید.

احساس شما در مورد جنسیت و گرایش جنسی می تواند در طول زندگی شما تغییر کند. فقط شما می توانید بدانید که در حال حاضر چگونه فکر می کنید و چه احساسی دارید. هیچ کس دیگری نمی تواند به جای شما تصمیم بگیرد. مردم از ظاهر شما نمی توانند تشخیص دهند که کدام جنسیت را دوست دارید یا چه کسی را دوست دارید. هیچ چیزی وجود ندارد که شما باید انجام دهید یا به دیگران اثبات کنید در مورد جنسیت یا تمایل جنسی برای اینکه همین چیزی که هستند درست است. اما همیشه به این راحتی آسان نیست که بفهمید و توضیح دهید که حسی شما در مورد جنسیت و تمایل جنسی چگونه است. این چیزی است که وقت را دربر میگرد که در مورد خود بدانید، و این کاملا خوب است. لازم نیست شما بدانید.

LGBTQ+ بودن

برای بعضی مردم، بودن LGBTQ+ میتواند حسی سختی باشد، ولی برای بعضی دیگر اینگونه نیست. احساس نکردن آنچه دیگران انتظار دارند دشوار است. شاید شما نگران این باشید که خانواده یا دوستانتان درباره جنسیت یا تمایل جنسی شما چه نظری دارند. ندیدن اشخاص دیگران که مانند شما نباشد در مدرسه، مرکز تفریحی، کلپ ورزشی، خانه، کنیسه/کلیسا/مسجد، فیلم ها/کتاب ها/بازی ها یا در جاهای دیگر بسیار سخت است. همه اینها میتواند که شما احساس تنهای کنید یا اینکه شما مرتکب اشتباه هستید. زمانیکه موضوع جنسیت و تمایل جنسی مطرح میشود این بسیار مهم است که به یاد داشته باشید راه های بسیاری متفاوت است که احساس کنید. هیچ چیز کم یا بیش درست نیست.

بعضی مردم فکر میکند که LGBTQ+ بودن یک بیماری یا یک گناه است، اما قطعاً بیماری یا گناه نیست! زمانیکه موضوع جنسیت و تمایل جنسی مطرح میشود اگر آنها فکر میکند که شما مرتکب اشتباه هستید یا احساس گناه میکنید یا خجالت میکشید بخاطری که چی کسی هستید و چگونه احساس میکنید، این دیگران یا جامعه اطراف شما است که مشکل دارد نه شما.

عشق و رابطه جنسی باید احساس لذت بخشی و شگفت انگیزی داشته باشد! و یک دو جنسگرا بودن میتواند احساس درخشان و درست داشته باشد، احساس میکنید که میتوانید در حقیقت کسی که هستید باشید. این قانون بیان میکند که شما حق دارید چیزی که احساس میکنید آن را شما انجام بدهید. اما اگر شما یا کسی که میدانید، به شدت تحت درمان قرار میگیرد، پیشتیبانی در دسترس است. بطور مثال شما میتوانید از طریق گفتگو رسمی مان با ما در تماس باشید (صفحه در سویدنی و انگلیسی) یا با یک سازمان دیگر که ما در اینجا توصیه میکنیم.

LGBTQ+ و هنجار های مبتنی بر افتخار

هنجار های سنتی قوانین غیر نوشتاری است و انتظار میرود که چگونه شما زنده گی خود را بخاطری خانواده و بستگان خانواده شما به پیش ببرید. اگر نمی توانی چی توقع میرود از شما، دیگران میتواند باور کند که شما برای خانواده و بستگان خانواده خود شرم می آورید. هنجار ها در خانواده های سنتی، شخص LGBTQ+ بودن یا در باره آن سخن زدن موضوع حرام است. چیزی که مردم باور دارد قطعا ناشایسته است. اگر افراد LGBTQ+ ذکر میشوند، این اغلب در زمینه منفی است، بطور مثال این یک بیماری یا یک گناه است. این میتواند برای شما آسان باشد که باور داشته باشید که این درست است، گرچه تمام قضیه این نیست. اگر احساس میکنید که شاید شما شخص LGBTQ+ باشید یا هستید، این ممکن است شما شروع به احساس ناراحتی کنید. این حس میتواند دشوار باشد که با کسی صحبت شود یا در خانه از کسی درخواست حمایت شود.

اگر شما یک فرد LGBTQ+ هستید یا خانواده شما فکر میکند که هستید، خانواده شما باید کنترول کند که شما چی میکنید، چگونه لباس می پوشید و چی کسی را ملاقات میکنید.  ممکن است آنها کوشش نماید احساس که در مورد جنسیت یا تمایل جنسی دارید، تغیر دهد. اما این غیر ممکن است که جنسیت یا تمایل یک کسی تغیر کند، و در شما چیزی اشتباهی نیست که باید تغیر کند! افراد LGBTQ+ مانند دیگران حق داشتن هویت و تمایلات جنسی خود را دارد.

اگر احساس میکنید که شما فرد LGBTQ+ استیند یا هستید، مهمترین چیزی که میخواهیم بدانید این است که شما شگفت انگیزید و در شما چیزی اشتباهی نیست! شما حق دارید احساس خوب کنید و بدون هنجار های سنتی که شما را آسیب میرساند زنده گی کنید. اینجا حمایت در دسترس است اگر شما میخواهید که با کسی در مورد نظریه و احساسات خویش صحبت نماید، یا در مورد که برای شما مسایل در خانه چگونه است. شاید شخصی در مکتب باشد که احساس کنید می توانید به او مراجعه کنید. همچنین می توانید از طریق عملکرد چت با ما تماس بگیرید (صفحه به زبان سویدنی و انگلیسی است). ما برای شما اینجا هستیم. به عنوان یک فرد LGBTQ+،ممکن است احساس نگرانی کنید که دیگران با شما رفتار بدی خواهند کرد. امیدواریم که در برقراری ارتباط با ما احساس راحتی کنید. در غیر این صورت، سازمان های دیگری برای افراد LGBTQ+ وجود دارد که می توانید با آنها تماس بگیرید. برخی از آنها را می توانید در اینجا پیدا کنید.

حقوق افراد LGBTQ+

در سویدن، حقوق LGBTQ+ تقریباً به همان اندازه دیگران حقوق و فرصت های قانونی دارند. هیچ تمایل جنسی جزایی وجود ندارد و شما حق دارید هر کسی را که می خواهید دوست داشته باشید. همچنین ممکن است با شخصی از یک جنس یا جنسیت متفاوت از خود ازدواج کنید. همچنین تبعیض علیه افراد LGBTQ+ در مکتب، به عنوان مثال، ممنوع است. تبعیض یعنی رفتار غیرعادلانه با شما. همچنین افراد LGBTQ+ نمی توانند مورد جرمی متنفر قرار گیرند. جرم متنفر به معنای این است که کسی به دلیل آنچه که هست یا شیوه ای که دارد نسبت به شخصی سوء استفاده، تهدید، آزار و اذیت یا خشونت کند. این می تواند به دلیل تمایل جنسی شما باشد یا به دلیل اینکه شما یک فرد دوجنسه هستید.

انجمن حقوق کودک که در قوانین سویدن گنجانیده شده است، برای تمام افراد زیر 18 سال تطبیق می شود. در آن آمده است که هیچ کس نمی تواند مورد تبعیض قرار گیرد. انجمن حقوق کودک در مورد حق هر کس در زندگی خصوصی، اوقات فراغت، امنیت و خلق زندگی و آینده خود است. این امر در مورد جوانان LGBTQ+ نیز صدق می کند. اگر حقوق شما نقض شود، کمک در دسترس است. اطلاعات بیشتر در مورد انجمن حقوق کودک را اینجا بخوانید (صفحه به زبان سویدنی).

بروشر "حقوق افراد LGBTQ در سویدن" شامل اطلاعات بیشتر برای هر کسی که یک جوان LGBTQ+ و ورود جدید به سویدن است. در میان موارد دیگر ذکر شده است که اگر در کشور خود تحت تعقیب قرار بگیرید، زیرا شما یک شخص LGBTQ+ هستید، شما حق درخواست پناهندگی در سویدن را دارید. همچنین توضیح می دهد که اگر بیمار دوجنسه هستید و می خواهید بدن خود را تغییر دهید تا با جنسیت شما متناسب باشد، می توانید از خدمات صحی کمک بگیرید. این بروشر به زبان های عربی، دری، انگلیسی، کورمانجی، فارسی، سومالی و سویدنی در دسترس است. می توانید آن را اینجا پیدا کنید.

نکاتی درباره سایتهایی که می توانید به عنوان یک فرد LGBTQ+ به اطلاعات و حمایت بیشتری دسترسی پیدا کنید

-       جوانان تازه وارد - طرحی برای جوانان LGBTQI (15 تا 30 ساله) که پناهجوی، غیر مستند یا تازه وارد به سویدن هستند - www.newcomersyouth.se

-       RFSL (فدراسیون سویدن برای لزبین، همجنسگرایان، دوجنسگرایان، دوجنسه، همجنس باز و حقوق بین جنسی) – www.rfsl.se (لطفا توجه داشته باشید: برای خروج سریع از صفحه هیچ دکمه اضطراری در اینجا وجود ندارد.)

-       لغت نامه اصطلاحات RFSL –  https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/begreppsordlista/ (لطفا توجه داشته باشید: برای خروج سریع از صفحه هیچ دکمه اضطراری در اینجا وجود ندارد.)

-       خدمات پشتیبانی RFSL – https://www.rfsl.se/verksamhet/stod/rfsl-stodmottagning/ (لطفا توجه داشته باشید: برای خروج سریع از صفحه هیچ دکمه اضطراری در اینجا وجود ندارد.)

-       RFSL Ungdom (فدراسیون جوانان سویدن برای حقوق لزبین، همجنسگرایان، دوجنسگرایان، دوجنسه، همجنس باز و بین جنسیت) – www.rfslungdom.se (فقط به زبان سویدنی.)

-       منابع برای دختران، دوجنسه و جوانان – www.tjejjouren.se (فقط به زبان سویدنی.)

-       Transammans – انجمن افراد دوجنسه و نزدیکان آنها – www.transammans.se (لطفا توجه داشته باشید: برای خروج سریع از صفحه هیچ دکمه اضطراری در اینجا وجود ندارد.) (فقط به زبان سویدنی.)

-       تحول – پشتیبانی و اطلاعات در مورد مسائل دوجنسه – www.transformering.se (لطفا توجه داشته باشید: فقط یک دکمه اظطراری برای خروج سریع از صفحه، در بالای صفحه وجود دارد.) (فقط به زبان سویدنی.)

-       کلینیک آنلاین جوانان – www.umo.se (لطفا توجه داشته باشید: برای خروج سریع از صفحه هیچ دکمه اضطراری در اینجا وجود ندارد.) (فقط به زبان سویدنی.)

-       Youmo.se - وب سایتی که برخی از بخشهای وبسایت umo.se به زبانهای مختلفی مانند انگلیسی، تایگرنیا، سومالی، دری و عربی ارائه شده است. (لطفا توجه داشته باشید: برای خروج سریع از صفحه هیچ دکمه اضطراری در اینجا وجود ندارد.)

لغت نامه اصطلاحات مربوط به جنسیت و تمایل جنسی

همجنسگرای – اصطلاحی جمعی برای افرادی که احساس تمایل جنسی به دیگران نمی کنند یا علاقه ای به انجام رابطه جنسی ندارند.

دوجنس گرا – شخصی که نسبت به افراد دیگر بدون توجه به جنسیت، علاقه عاشقانه و/یا جنسی دارد.

شخص مستقل مشترک المنافع – شخصی که با جنسیتی که از بدو تولد به وی اختصاص داده شده مشخص می شود، یعنی جنس قانونی که در آن زمان به شخص اختصاص داده شده است (دختر یا پسر). یک شخص کشورهای مستقل مشترک المنافع دارای یک عبارت جنسیتی است که با هنجارهای جامعه برای آن جنسیت مطابقت دارد. یک شخص کشورهای مستقل مشترک المنافع برعکس یک فرد دوجنسه است. (Cis به معنای "در یک طرف" لاتین است.)

دگرجنسگرا – دختری/زنی که علاقه ای عاشقانه و/یا جنسی به پسران/مردان دارد. یا پسری/مردی که علاقه ای عاشقانه و/یا جنسی به دختران/زنان دارد.

همجنسگرایان – شخصی که نسبت به سایر افراد از همان جنسیت علاقه عاشقانه و/یا جنسی دارد.

غیر باینری  – افرادی که خود را در بین، فراتر یا با هر دو گروه جنسیتی زن/مرد شناسایی می کنند، می توانند خود را غیر دوگانه معرفی کنند. این اصطلاحی است که برای توصیف روشهای مختلف شناسایی خود در مورد جنسیت استفاده می شود و از هنجار دو جنس پیروی نمی کند. غیر دوگانه برای همه کسانی که با آن همذات پنداری می کنند معنای یکسانی ندارد. (دوگانه به این معنی است که چیزی فقط می تواند شامل دو چیز متفاوت باشد، مثلاً جنسیت فقط دختر یا پسر بودن باشد).

تنوع بین جنسی/بین جنسی – داشتن یک تغییر میان جنسی به این معنی است که کروموزوم های جنسیتی، غدد (بیضه ها یا تخمدان ها) یا اندام های جنسی شما به گونه ای رشد کرده اند که با اکثر موارد دیگر متفاوت است. اگر یک تنوع میان جنسی دارید، می توانید به خود یک فرد بین جنسیتی مراجعه کنید. داشتن یک تنوع بین جنسی هیچ ارتباطی با هویت جنسیتی شما ندارد. شما می توانید یک دختر، پسر، غیر دوگانه یا چیز دیگری باشید. هیچ ارتباطی با تمایل جنسی ندارد.

هویت جنسیتی – جنسیتی که با آن شناخته می شوید. همه افراد یک هویت جنسیتی ندارند.

بیان جنسیتی – چگونه شخصی جنسیت خود را از طریق چیزهایی مانند لباس، زبان بدن، مدل مو، صدا و سایر جنبه های ظاهری خود بیان می کند.

Pansexual – شخصی که عاشقانه و/یا رابطه جنسی را با هر شخصی، صرف نظر از جنسیت، تجربه می کند. به عنوان یک جنس گرا، شما فکر می کنید چندین جنس مختلف وجود دارد، نه فقط دو جنس.

همجنس باز – می تواند به عنوان انتقادی از هنجارهای مربوط به جنسیت و تمایل جنسی توصیف شود. همجنس باز همچنین می تواند یک هویت باشد، "همجنس باز بودن"، هنگامی که شما تمایلی ندارید یا نمی توانید خود را به عنوان یک دختر، پسر، دوجنس، دگرجنس یا همجنس تعریف کنید. این ممکن است به این دلیل باشد که شما این تقسیم بندی را از نظر جنسیت و تمایل جنسی "عادی" و آنچه "غیر عادی" تلقی می کنید دوست ندارید. همچنین ممکن است به این دلیل باشد که آنچه راجع به جنسیت و/یا تمایل جنسی احساس می کنید با استفاده از اصطلاحات دیگر قابل توضیح نیست.

جهت گیری جنسی – مربوط به جنسیت کسانی است که شما برای آنها یک جذابیت عشقی و/یا جنسی احساس می کنید. شما می توانید مثلاً دگرجنسگرا، همجنسگرا، دوجنس گرا یا همجنس باز باشید. روش های بیشتری برای احساس شما وجود دارد و کلماتی که آن را توصیف می کنند.

شخص دوجنسه – افرادی که هنجارهای جنسیت و هویت جنسیتی را ندارند یا احساس نمی کنند، می گویند که باید. به عنوان مثال ممکن است شخصی باشد که دیگران او را دختر می دانند اما احساس پسر بودن می کند. یا شخصی که احساس نمی کند دختر یا پسر است. هیچ ارتباطی با کسانی که آنها یک احساس عاشقانه و/یا جذابیت جنسی احساس می کنند ندارد. یک فرد دوجنسه مخالف یک فرد cis است. (ترانس در لاتین به معنای "در عرض" است.)

ترانس جنسی – شخصی که احساس نمی کند بدن او با جنسیتی که مشخص می کند مطابقت دارد. این می تواند پسری باشد که در حال تولد جنسیت قانونی زن به او داده شود. یا دختری که در حال تولد جنسیت قانونی مرد به او داده شده است. افرادی که ترنس جنسی هستند اغلب می خواهند هم جنسیت قانونی خود را تغییر دهند و هم بدن خود را با کمک مثلا هورمون ها و/یا جراحی اصلاح کنند. این هیچ ارتباطی با کسانی که آنها یک احساس عاشقانه و/یا جذابیت جنسی احساس می کنند ندارد.