Om normer, sexualitet och HBTQ

Här kan du läsa om vad normer är, särskilt normer om kön och sexuell läggning. Du kan också läsa om hur det kan vara att som hbtq+-person leva i familjer med hedersnormer och vad hbtq+-personer har för rättigheter.

Vad är normer?

Normer kan förklaras som oskrivna regler och förväntningar på hur vi ska vara som personer, göra saker och vara mot varandra. Det som anses vara "normalt". Normer förändras hela tiden och ser olika ut i olika tider och på olika platser. Normer är alltså påhittade och beskriver inte hur saker faktiskt är eller måste vara. Det finns många normer som är bra och som gör det lättare för oss när vi är tillsammans med andra. Det kan till exempel vara att komma i tid och att vi ska vara snälla mot varandra. Men det finns också normer som gör oss illa.

Har du frågor om normer, sexualitet eller HBTQ+? Hör av dig till vår stödchatt!

Här kan du läsa mer om stödchatten

Om chatten

Normer om kön och sexualitet

Det finns en norm om att det bara finns två kön - tjejer och killar. Man förväntas också känna sig som det kön som alla andra tror att man är. Normer säger också hur man ska vara och se ut som tjej eller kille. När det gäller sexuell läggning finns det en norm om att alla är heterosexuella. Alltså att tjejer bara ska bli kära i och sexuellt attraherade av killar och tvärtom. Normerna kan få oss att tro att det inte finns några andra sätt att vara på eller känna när det handlar om kön och sexuell läggning, men det finns jättemånga olika sätt! I vår ordlista kan du läsa om några av dem och där finns det också tips på hemsidor där du kan få ännu mer information.

Hur du känner när det gäller kön och sexuell läggning kan ändras genom hela livet. Det är bara du som kan veta hur du tänker och känner just nu. Det är ingen annan som kan bestämma det åt dig. Det går inte att se på dig vilket kön du känner dig som eller vem du gillar. Det finns heller inget du måste göra eller bevisa för andra om ditt kön och sexuella läggning för att det ska vara sant. Men det är inte alltid helt lätt att veta och beskriva hur man känner när det gäller ens kön och sexuella läggning. Det är något som kan ta tid att lära sig om sig själv och det är helt okej. Man måste inte veta.

Hbtq+ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. Pluset räknar in andra som på olika sätt inte känner sig eller är så som andra förväntar sig när det gäller könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning.

Det kön man känner sig som. Alla personer har inte en könsidentitet.

Hur en person uttrycker sitt kön genom saker som t.ex. kläder, kroppsspråk, frisyr, röst och annat som har med utseendet att göra.

Ett hatbrott betyder att någon kränker, hotar, trakasserar eller är våldsam mot någon för hur eller vad man är. Det kan vara för ens sexuella läggning eller för att man är transperson.

Hedersnormer

Hedersnormer är oskrivna regler och förväntningar på hur man ska leva för sin familjs och släkts skull. Om du inte gör som du förväntas kan andra tycka att du drar skam över familjen och släkten. I familjer med hedersnormer är det ofta tabu att prata om eller att vara hbtq+-person. Alltså något som man tycker är väldigt förbjudet. Om hbtq+-personer nämns så är det ofta som något negativt, att det till exempel skulle vara en sjukdom eller syndigt. Då kan det vara lätt att du själv tror att det är så, även om det inte alls stämmer. Om du är eller har tankar om att du kanske är hbtq+-person kan det göra att du börjar må dåligt. Det kan också kännas svårt att prata med eller få stöd från någon hemma.

HBTQ+-personer har rätt till sin identitet och sexualitet

Om du är eller om din familj tror att du är hbtq+-person kanske din familj kontrollerar vad du gör, hur du klär dig och vem du träffar. De kan också försöka ändra på hur du känner när det gäller ditt kön och sexuella läggning. Men det går inte att ändra någons kön eller sexuella läggning och det är inget fel på dig som måste ändras! Hbtq+-personer har som alla andra rätt till sin identitet och sexualitet.

Det finns ingen sexuell läggning som är straffbar och du har rätt att älska vem du vill. Du får också gifta dig med en person av samma eller annat kön än du. Det är dessutom förbjudet att diskriminera hbtq+-personer till exempel i skolan. Diskriminering betyder att man blir orättvist behandlad. Hbtq+-personer får heller inte utsättas för hatbrott. Ett hatbrott betyder att någon kränker, hotar, trakasserar eller är våldsam mot någon för hur eller vad man är. Det kan vara för ens sexuella läggning eller för att man är transperson.

Barnkonventionen, som är en del av den svenska lagen, gäller för alla under 18 år. Här står att ingen får diskrimineras. Barnkonventionen handlar om ens rätt till ett privatliv, till fritid, till trygghet och att skapa sitt eget liv och framtid. Det gäller alltså även unga hbtq+-personer. Om dina rättigheter kränks finns det hjälp att få. Läs mer om Barnkonventionen här.

HBTQ-person och ny i Sverige

I broschyren "Hbtq-personers rättigheter i Sverige" finns mer information till dig som är ung hbtq+-person och ny i Sverige. Här står det bland annat om att du har rätt att söka asyl i Sverige om du är förföljd i ditt hemland för att du är hbtq-person. Det står också om hur du kan få hjälp från sjukvården om du är transperson och vill ändra på din kropp så att den bättre passar det kön du känner dig som. Broschyren finns på arabiska, dari, engelska, kurmanji, persiska, somaliska och svenska. Du hittar den på flera språk på MUCF:s hemsida.

Du har rätt att vara och känna som du gör

För vissa kan det kännas jobbigt att vara hbtq+-person, för andra inte. Det kan vara jobbigt att inte vara och känna som alla andra förväntar sig. Kanske känner du en oro för vad din familj eller vänner ska tycka om ditt kön eller sexuella läggning. Det kan också vara jobbigt att inte se andra som är som du i skolan, på fritidsgården, i idrottsföreningen, hemma, i synagogan/kyrkan/moskén, i filmer/böcker/spel eller på andra platser. Det här kan få dig att känna dig ensam eller som att du är fel. Det är viktigt att komma ihåg att det finns många olika sätt som man kan känna på när det gäller kön och sexuell läggning. Inget är mer eller mindre rätt.

Du har rätt att må bra och det finns stöd 

Vissa tror att det är en sjukdom eller en synd att vara hbtq+ eller transperson, men det är absolut ingen sjukdom eller syndigt! Det är samhället runtomkring som är problemet om de får dig att tro att du är fel eller känna skuld och skam för vem du är och hur du känner dig.

Kärlek och sexualitet ska kännas lustfyllt och härligt! Och att vara transperson kan kännas jättebra och fint, att du känner att du kan vara den du är. Du har rätt att vara och känna som du gör, det står i lagen. Men om du eller någon du känner behandlas dåligt så finns det stöd att få. Du kan till exempel vända dig till oss i vår chatt eller till någon annan organisation som vi tipsar om här. Om du är eller har tankar om att du är hbtq+-person så är det allra viktigaste vi vill att du ska veta att du är fantastisk så som du är – du är inte fel! Du har rätt att må bra och att leva ett liv utan hedersnormer som gör dig illa. Det finns stöd att få om du vill prata med någon om dina tankar och känslor eller om hur du har det hemma. Kanske finns det någon på skolan du känner att du kan vända dig till. Du kan också höra av dig till oss i chatten. Vi finns här för dig.

Tips på sidor där du kan få mer information om hbtq+

  • Newcomers Youth - ett projekt för unga HBTQI personer (15-30 år) som är asylsökande, papperslösa eller nya i Sverige.
  • RFSL Stödmottagning - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. (OBS! Här finns ingen panikknapp för att snabbt lämna sidan.)
  • Tjej-, trans- och ungdomsjourer
  • Transammans – förbundet för transpersoner och närstående (OBS! Här finns ingen panikknapp för att snabbt lämna sidan.)
  • Transformering – stöd och information om transfrågor.
  • UMO - Ungdomsmottagningen på nätet
  • Youmo.se – En webbplats med delar från ungdomsmottagningens hemsida, men på flera språk så som engelska, tigrinska, somaliska, dari och arabiska.