Ordlista om kön och sexuell läggning

Här förklarar vi vad olika ord betyder och tipsar om webbplatser där du kan få mer information om hbtq+.

Asexuell – Samlingsbegrepp för personer som inte känner sig sexuellt attraherade av andra eller som inte känner sig intresserade av att ha sex.

Bisexuell – En person som blir kär i och sexuellt attraherad av personer oavsett kön.

Cisperson – En person som identifierar sig som det kön den tilldelades vid födseln. Alltså det juridiska kön som personen fick då (tjej eller kille). En cisperson har ett könsuttryck som överensstämmer med samhällets normer för detta kön. Cisperson är motsatsen till transperson. (Cis är latin för "på samma sida".)

Heterosexuell – En tjej/kvinna som blir kär i och sexuellt attraherad av killar/män. Eller en kille/man som blir kär i och sexuellt attraherad av tjejer/kvinnor.

Homosexuell – En person som blir kär i och sexuellt attraherad av personer av samma kön som sig själv.

Ickebinär – En person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna tjej och kille kan kalla sig ickebinär. Det är ett begrepp som används för olika sätt att identifiera sig när det gäller kön som inte följer normen om två kön. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar sig som det. (Binär betyder att något endast kan bestå av två olika saker, som att kön endast finns som tjej och kille.)

Här kan du läsa mer om stödchatten

Om chatten

Intersex/intersexvariation – Att ha en intersexvariation betyder att ens könskromosomer, könskörtlar (testiklar eller äggstockar) eller könsorgan har utvecklats på ett sätt som skiljer sig från de flesta andra. Om man har en intersexvariation kan man kalla sig för intersexperson. Att ha en intersexvariation säger ingenting om ens könsidentitet. Man kan vara tjej, kille, ickebinär eller något annat. Det har ingenting med sexuell läggning att göra.

Könsidentitet – Det kön man känner sig som. Alla personer har inte en könsidentitet.

Könsuttryck – Hur en person uttrycker sitt kön genom saker som t.ex. kläder, kroppsspråk, frisyr, röst och annat som har med utseendet att göra.

Pansexuell – En person som blir kär i och sexuellt attraherad av personer oavsett kön. Som pansexuell tänker man att det finns flera olika kön, inte bara två.

Queer – Kan beskrivas som en kritik av normer kring kön och sexuell läggning. Queer kan också vara en identitet, "att vara queer", där man inte vill eller kan definiera sig som t.ex. kvinna, man, bi-, hetero- eller homosexuell. Det kan vara för att man inte gillar den här uppdelningen i vad som anses vara "normalt" och vad som anses vara "onormalt" när det gäller kön och sexuell läggning. Det kan också vara för att det man känner när det gäller kön och/eller sexuell läggning inte kan förklaras med något annat begrepp.

Sexuell läggning – Handlar om vilket kön du och de personer som du blir kär i och sexuellt attraherad av har. Man kan t.ex. vara heterosexuell, homosexuell, bisexuell eller queer. Det finns många fler olika sätt att känna och ord som beskriver det.

Transperson – Personer som inte är eller känner sig som normerna om kön och könsidentitet säger att man ska. Det kan t.ex. vara en person som av andra ses som en tjej, men som känner sig som en kille. Eller en person som varken känner sig som en tjej eller kille. Det har inget att göra med vem en blir kär i eller sexuellt attraherad av. Transperson är motsatsen till cisperson. (Trans är latin för "överskridande".)

Transsexuell – En person som är kille men som fick det juridiska könet tjej vid födseln. Eller en person som är tjej men som fick det juridiska könet kille vid födseln. Ofta vill man som transsexuell både ändra juridiskt kön och förändra kroppen med exempelvis hormoner och/eller kirurgi. Det har inget att göra med vem man blir kär i eller sexuellt attraherad av.

Tips på sidor där du kan få mer information om hbtq+

  • Newcomers Youth - ett projekt för unga HBTQI personer (15-30 år) som är asylsökande, papperslösa eller nya i Sverige.
  • RFSL Stödmottagning - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. (OBS! Här finns ingen panikknapp för att snabbt lämna sidan.)
  • Tjej-, trans- och ungdomsjourer
  • Transammans – förbundet för transpersoner och närstående (OBS! Här finns ingen panikknapp för att snabbt lämna sidan.)
  • Transformering – stöd och information om transfrågor.
  • UMO - Ungdomsmottagningen på nätet
  • Youmo.se – En webbplats med delar från ungdomsmottagningens hemsida, men på flera språk så som engelska, tigrinska, somaliska, dari och arabiska.