Vad säger lagen om giftermål?

Här kan du läsa om vad lagen säger om giftermål och vad du kan göra om du är orolig för att bli tvingad till att gifta dig.

Är du rädd att du ska bli tvingad att gifta dig? Be om hjälp av någon du litar på. Ring 112 om du behöver skydd och hjälp på en gång. Du kan alltid kontakta vår chatt för stöd och råd.

Här kan du läsa mer om stödchatten

Om chatten

Du väljer själv om du vill gifta dig med någon eller inte. Ingen får tvinga, övertala eller lura dig att gifta dig med någon, att tvinga någon att gifta sig är olagligt i Sverige. 

Du och den du gifter dig med måste vara över 18 år för att få gifta er. Både du och din partner måste båda vara med vid vigseln samt ge ert samtycke till att ni vill gifta er med varandra.

Det går bara att vara gift med en person samtidigt. Vill man gifta om sig med någon annan måste man först skilja sig. Var och en har rätt att bestämma om man vill skilja sig.

Om barnäktenskap och utreseförbud

Den som tvingar eller tillåter att ett barn under 18 år att gifta sig eller ingå i en äktenskapsliknande förbindelse kan straffas för barnäktenskapsbrott i svensk domstol. Även den som gifter sig med ett barn kan straffas, och i vissa fall även vigselförrättaren. Brottet kan ge fängelse i upp till fyra år.

Att tänka på om du ska resa utomlands

 • Berätta för någon du litar på om din situation. Ge den personen kontakt- och adressuppgifter, kopia på ditt pass och datum när du ska komma tillbaka. Du kan även bestämma med personen att hon eller han ska ta kontakt med kommunen eller svenska ambassaden om du inte är tillbaka eller inte har hörts av vid ett bestämt datum.
 • Ta med telefonnummer och e-postadress till en person på socialtjänsten eller polisen som du har pratat med, eller till någon kontaktperson i Sverige som du kan lita på.
 • Ta med mobil och ett extra simkort till den.
 • Skriv ner eller lär dig telefonnummer och e-postadress till svenska ambassaden eller konsulatet i landet du reser till. Här hittar du svenska ambassader och konsulat i olika länder
 • Skriv ner kontaktuppgifter till släktingar eller vänner i landet du åker till, som du tror kan vara beredda att hjälpa dig.
 • Skaffa information om vilka lagar som gäller för exempelvis äktenskap och vilken hjälp du kan få i det land du ska resa till. Du kan också ringa till utrikesdepartementet.
 • För att få hjälp att stoppa resan kan du prata med en frivilligorganisation, polisen eller socialtjänsten.

Risker med att resa utomlands

Om du tror att det finns risk att du kommer att bli tvingad att gifta dig om du reser utomlands ska du försöka stoppa resan eftersom det är svårare för svenska myndigheter att hjälpa dig när du är utomlands.

Läs mer på  UD:s sida om hedersbrott i utlandet. OBS! Här finns ingen panikknapp för att snabbt lämna sidan.

Hjälp från svenska myndigheter utomlands

Om du är svensk medborgare, flykting eller statslös och bor i Sverige kan du få hjälp av svenska ambassader och konsulat när du är utomlands. Om du befinner dig i en nödsituation, till exempel att du utsätts för hot eller våld, tvingas att gifta dig eller tvingas vara kvar i ett annat land utan pass eller biljett hem, kan svenska ambassader och konsulat hjälpa till att:

 • Ge råd och stöd.
 • Kontakta anhöriga eller lösa andra problem.
 • Kontakta en försvarsadvokat, läkare eller tolk.
 • Ordna ett provisoriskt eller ordinarie pass.
 • Låna ut pengar för att kunna resa till Sverige.

Men ibland kan det vara svårt att få hjälp, till exempel om lagen är annorlunda i det land du befinner dig i. Om du är medborgare både i Sverige och i det land du reser till, kan det vara svårt för svenska utrikesdepartementet, ambassader och konsulat att hjälpa till, eftersom de då måste arbeta efter det landets lagar och regler. Något som är ett brott i Sverige behöver inte vara ett brott i ett annat land. Även om du är osäker så ska du alltid söka hjälp om du är rädd för att bli bortgift eller utsatt för våld.

Kom ihåg, detta gäller enligt svensk lag!

 • Du har alltid rätt att säga nej till giftermål om du inte vill gifta dig. Att hota eller tvinga någon, till exempel med våld, att gifta sig är olagligt.
 • De två som gifter sig måste båda vara med vid bröllopet och ge sitt samtycke till att gifta sig.
 • Svenska myndigheter kan vägra att erkänna ett utländskt äktenskap som ingåtts under tvång. Men har man redan gift sig är det ofta svårt att bevisa i domstol att det skedde under tvång. Därför är det viktigt att säga ifrån innan och att komma ihåg att man då har lagen på sin sida.
 • Du måste vara 18 år för att få gifta dig.
 • Om man redan är gift med en person får man inte gifta sig med någon annan utan att först skilja sig.
 • Är man redan gift kan man alltid skilja sig i Sverige, men det är inte säkert att det går att få en utländsk skilsmässa.