Vad säger lagen om könsstympning?

Könsstympning av flickor och kvinnor är en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna. Det är olagligt i Sverige.

Omkring 200 miljoner flickor och kvinnor världen över är könsstympade. I Sverige finns det enligt Socialstyrelsen uppskattningsvis runt 40 000 flickor och kvinnor som har blivit utsatta för könsstympning. 

Könsstympning innebär att ta bort eller skada delar av de yttre könsorganen, som blygdläppar och klitoris. Ofta utsätts flickor när de är i en ung ålder. Detta kan leda till ett psykiskt trauma och en långvarig fysisk smärta hos de som har drabbats.

Könsstympningens konsekvenser 

Könsstympning medför både fysiska och känslomässiga konsekvenser hos den som utsätts – såväl under övergreppet som efteråt. Flickor och kvinnor som är könsstympade upplever olika problem, till exempel att:

  • det gör ont att ha sex
  • det gör ont att onanera
  • det är svårt att kissa och urinvägsinfektioner
  • man får ärr som gör ont och kan bli infekterade
  • i vissa fall infertilitet dvs svårt att bli gravid
  • man kan må dåligt psykiskt och ha jobbiga minnen av könsstympningen

Vad säger lagen om könsstympning?

I Sverige är könsstympning förbjudet enligt lag. Detta gäller även om könsstympningen sker utomlands på en flicka som är bosatt i Sverige.

Chatta om könsstympning

Rädda Barnen är internationellt verksamma mot könsstympning. Kärleken är fri vill belysa frågan i Sverige och genom stödchatten nå drabbade flickor och kvinnor, samt sprida information till yrkesverksamma som kommer i kontakt med drabbade.

ungdomsmottagningens webbplats kan du läsa mer om kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse.

 

Chatten är öppen idag

Läs mer om chatten