Barn på flyktAnkomsten till Sverige

Barn som tvingats lämna sina hemländer på grund av krig, förföljelse eller fattigdom. Barn som kommer till Sverige för att få trygghet. Hur tar vi hand om dem? Hur bör vi ta hand om dem?

Trust 3 år kom från Eritrea för tre månader sedan. På transitboendet finns inte mycket att göra, så man får leka bäst det går.

Alla barn som kommer som flykting har rätt att få skydd och hjälp. Barnen har också rätt att få hjälp att återförenas med sina familjer om de har kommit ifrån dem. Detta säger FN:s konvention om barnets rättigheter - Barnkonventionen.

Varför behöver nyanlända barn stöd?

Verkligheten ser inte alltid ut som den borde. Asylsökande barn i Sverige har ofta betydligt svårare att få sina rättigheter tillgodosedda än många andra barn i landet. Därför är det så viktigt att säkerställa att dessa barn får rätt till hälsa, fritid och utbildning på samma sätt som andra barn. Vi har en särskild hjälptelefon för ensamkommande barn där de kan få råd och hjälp på dari, arabiska eller engelska.

Det är också viktigt att inte bara de nyanlända vuxna blir introducerade till samhället på ett bra sätt, utan att även barnen blir det. Vi jobbar för att alla som möter de nyanlända barnen ska samverka kring deras behov. I 

Vi ger stöd till nyanlända barn

I hela landet ger vi stöd till ensamkommande barn och asylsökande barn i familjer samt barn som lever utan papper. Våra lokalföreningar delar ut välkomstpåsar med leksaker till nyanlända barn, har läx- och språkhjälp och samtalsgrupper och gör även ett viktigt jobb att informera och påverka lokala politiker och makthavare. Du kan också hjälpa till!

Vi ser till att politikerna inte glömmer

För att makthavarna inte ska glömma de nyanlända barnen och deras rättigheter, ser vi till att hela tiden påminna dem och ställa dem till svars, bland annat genom att samla politiker till samtal, svara på remisser och att driva frågan i medier.

Vi driver också att Barnkonventionen ska bli svensk lag och gälla i svenska domstolar. Då skulle konventionen kunna användas på ett bättre sätt när exempelvis Migrationsverket fattar beslut.

Vi ger nyanlända barn och familjer traumabehandling

På Rädda Barnens centrum för stöd oc behandling får barn som anländer ensamma eller med sin familj hjälp att bearbeta svåra upplevelser. Här arbetar psykologer och socionomer med gedigen kunskap om barn. 

Till toppen

Stödlinje på flera språk

Arbetar du med ensamkommande barn och unga? Tipsa dem om att de kan prata anonymt och gratis med oss på Rädda Barnens Stödlinje, 020 77 88 20. Vi svarar på arabiska, dari, pashto, somaliska, tigrinja, svenska och engelska.

Välkommen till Sverige

Vilka rättigheter är bra för barn att känna till när de kommer till ett nytt land? Här finns barns rättigheter på sex språk.

Maria gick från tanke till handling

En dag i höstas bestämde sig Maria Sörlin för att sluta tänka och börja göra. Nu leker hon en kväll i veckan med barnen på transitboendet Sagåsen utanför Göteborg.

Det säger Barnkonventionen

Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners