På plats i Ukraina: "Barnens skratt byttes mot gråt"

Sedan februari 2022 har kriget rasat i Ukraina. Flyganfall och raketattacker har förstört skolor, sjukhus och bostäder. Miljontals barn och familjer har tvingats på flykt, men många lever också kvar mitt i konflikten.

Rädda Barnens medarbetare Elisabeth Burnhamn har arbetat i Kiev och reflekterar över sina upplevelser. 

– En dag när jag satt och jobbade hörde jag barn som lekte i en närliggande park. Men sen gick larmet och då byttes skratten mot gråt, berättar hon. 

Var med och skydda barnen!

Bli månadsgivare

Under slutet av året har antalet attacker i Ukraina ökat, och huvudstaden har utsatts för flera drönarattacker. Elisbeth beskriver hur hon en tidig morgon vaknade av ljudet av flyglarm. 

– Jag hann höra första explosionen när jag var kvar i mitt rum. Då var det bara att skynda sig ner till skyddsrummet.

En helt annan stad

Väl nere i skyddsrummet var stämningen speciell.

– Vi satt tillsammans och småpratade. Sen hörde man någonting och då blev alla knäpptysta. Vi bara tittade på varandra och tänkte att det känns nära. Men sen gick man tillbaka till vanliga konversationer för att distrahera sig själv, berättar Elisabeth. 

I vanliga fall arbetar hon som koordinator på Rädda Barnens kontor i Stockholm. När hon först kom till Kiev uppfattade hon stämningen som förvånansvärt lugn.

– Men sen blev det som en helt annan stad. Man kände på gatorna hur spänt det var.

Barnen i Ukraina har alla fått sin utbildning påverkad av kriget. Här syns en skola i Charkiv som skadats under det gångna året.

Vi har intensifierat våra insatser

Konflikten i Ukraina har pågått sedan 2014, men i början av 2022 eskalerade våldet och ett krig bröt ut. Rädda Barnen har varit på plats i landet de senaste åtta åren för att hjälpa familjer och barn i de östra delarna av landet. För tusentals barn har hela uppväxten kantats av våld och oro.

Under 2022 har ännu fler ukrainska barn drabbats av det vuxna våldet. Skolor, sjukhus och bostadshus har skadats i flyganfall och raketattacker. Platser som ska vara trygga för barn är inte längre trygga.

Barn och familjer tvingas fly och behöver akut hjälp med tak över huvudet, mat, rent vatten och kläder. Barn riskerar även att komma bort ifrån sina föräldrar i kaoset. Ensamma och skyddslösa barn riskerar att bli utsatta för övergrepp och trafficking.

På grund av den akuta situationen har Rädda Barnen intensifierat insatserna både inom Ukraina och i flera grannländer dit många har flytt. Allt för att hjälpa de mest utsatta barnen.

Det här gör vi i Ukraina just nu

Vi följer noggrant situationen i landet och där säkerhetsläget tillåter trappar vi upp våra insatser tillsammans med våra lokala partnerorganisationer. Vi arbetar både med akuta insatser och för att hjälpa barn långsiktigt genom att:

  • Dela ut mat, rent dricksvatten och andra hushållsartiklar.
  • Erbjuda tak över huvudet för barn och deras familjer.
  • Driva näringskliniker med fokus på spädbarn och små barn.
  • Träna personal i psykologisk första hjälpen.
  • Starta tillfälliga läroplatser och digitala lärocenter.
  • Reparera skolor som skadats under kriget.
  • Dela ut kontantbidrag så att familjer kan köpa det allra nödvändigaste.
  • Ge psykologiskt stöd till barn för att bearbeta traumatiska upplevelser.
  • Driva trygga platser där barn kan leka och bara få vara barn.
  • Utbilda om risker med minor.
I Warszawa i Polen kan barn som flytt från Ukraina fortsätta att gå i skolan och leka och lära i trygghet.

Hjälpinsatser i grannländerna

Vi finns även på plats i grannländerna Rumänien, Polen och Litauen dit många barn och deras familjer flyr. Vi delar ut kontantbidrag, mat, vatten, blöjor, hygienpaket, medicin och leksaker. Vi sätter också upp trygga barnvänliga platser för barn och unga där de kan leka, få skolundervisning och psykologiskt stöd. Och vi gör allt vi kan för att skydda de barn som kommit ifrån sina föräldrar i kaoset.

Vi har till exempel öppnat en ukrainsk skola i Warszawa i Polen. Här får barn som flytt från Ukraina möjlighet att gå färdigt sitt läsår och träffa andra barn. I skolan finns också psykolog och skolsköterska.

Det är du som gör det möjligt!

Tack vare alla fantastiska människor som regelbundet bidrar med pengar och engagemang kan vi hjälpa och skydda barn i krig och katastrofer. Tillsammans ger vi fler barn en tryggare barndom.

Var med och skydda barnen!

Bli månadsgivare