Rädda Barnen larmar – risken för bortgifte ökar under sommaren

Barn och unga som lever med hedersnormer är särskilt sårbara under längre lov. Sommarlovet kan innebära en ökad risk för bortgifte och tvångsgifte. Det är därför viktigt att se, lyssna och agera för att förhindra att fler barn utsätts.

Sommaren är för många barn en efterlängtad tid för vila och roliga aktiviteter. Samtidigt är det en lång period ifrån skola och kanske vänner, vilket skapar en större utsatthet för många barn som redan har det svårt.

Varje år förs barn och unga utomlands för att giftas bort. Varje augusti gapar stolar tomma i klassrummen efter elever som inte kommit tillbaka, berättar Evelina Aho-Fältskog, som leder Rädda Barnens stödschatt mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Många unga känner oro

Nyligen släppte Rädda Barnen rapporten Ung Röst som bygger på enkätfrågor som besvarades av nära 8.000 barn och unga i åldern 1216 år. På frågan om de har varit oroliga det senaste året för att inte få välja partner själv, svarade 5 procent av flickor och 3 procent av pojkar, ja eller vet inte. Drygt var femte barn som identifierar sig med annat kön svarade ja eller vet inte. Var tionde barn, 11 procent, av alla barn med utländsk bakgrund, svarade ja eller vet inte.

Viktigt att uppmärksamma varningssignaler

I vår rapport svarar också majoriteten av barn och unga att de vänder sig till en förälder, en kompis, en lärare eller elevhälsan, om de mår dåligt och behöver stöd. Unga som lever med hedersförtryck däremot, kan ha svårt att vända sig till familjen för stöd om förtrycket utövas av familjen själv. Det gör att alltför många står utan ett stöd när det behövs. Sommarlovet är en lång period utan kontakt med skolan, elevhälsan och i vissa fall vänner.

 Rädda Barnen vill därför poängtera vuxnas viktiga roll att uppmärksamma barn och unga i risk för hedersvåld, bortgifte och tvångsgifte. Särskilt under sommarlovet.Vuxna runt barn och unga har en viktig roll att vara en trygg vuxen, skapa relation med barn, och uppmärksamma varningssignaler.

– När en vuxen, särskilt i skolan, är orolig för ett barn ska socialtjänsten alltid kontaktas. Det kan vara avgörande för att förhindra tvångs- och bortgifte, avslutar Evelina Aho-Fältskog.

Stödchatten Kärleken är fri är öppen i sommar

Rädda Barnen driver stödchatten Kärleken är fri som är specialiserad på att stötta barn och unga som lever med hedersnormer. När många andra verksamheter har sommaruppehåll har vår verksamhet öppen. I vår stödchatt kan ungdomar vara helt anonyma och får tala med en vuxen som lyssnar, stöttar och ger råd. Detta kan ofta kan vara helt avgörande för att barn ska få vidare stöd och hjälp. 

Om hedersrelaterat våld och förtryck

I Sverige lever alltför många barn med hedersförtryck och hedersvåld. Hedersvåld utövas för att bevara eller återskapa en familjs eller släkts heder. Att kontrollera flickors eller kvinnors sexualitet kan vara central för att bevara den, men även pojkar eller män kan utsättas för hedersvåld.

Familjens rykte är beroende av flickors eller kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Hedersvåld kan uttrycka sig på många olika sätt. Det kan exempelvis handla om att begränsas i det vardagliga livet, som i sin tur påverkar ens frihet. Det kan vara begränsningar av klädval, socialt umgänge men också livsval som studier, arbete och val av partner. Det kan också innebära att utsättas för våld och grovt våld (www.hedersfortryck.se).

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare