Mötesplatser

Projektet AMIF Mötesplatser erbjuder trygga behovsbaserade mötesplatser för barn och föräldrar som flytt från Ukraina.

Projektet AMIF Mötesplatser medfinansieras av Europeiska unionens Asyl-, migrations och integrationsfond och pågår 2023–2024.

Mötesplatser runt om i Sverige

Mötesplatserna finns på sju olika orter i Sverige, i Mellansel, Boden, Nyköping, Norrköping, Halmstad, Kristianstad och Vetlanda. 

Mötesplatserna drivs både av projektpersonal och engagerade volontärer och erbjuder psykosocialt stöd genom olika aktiviteter för barn, samt föräldrastöd. 

Mötesplatserna fungerar också som en brygga till andra aktörer i samhället och är en plattform för att ta del av relevant samhällsinformation. Målet med projektet är att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och den psykiska hälsan som krävs för att möta den nya situationen i ett nytt land. Vi har även som mål att föräldrarna ska få kunskap, nätverk och psykisk hälsa för att axla föräldrarollen i det nya landet.

Projektet fokuserar på tre områden:

  • Psykosocialt stöd.  Vi stöttar barns psykologiska hälsa genom bland annat rörelsebaserade gruppaktiviteter som anordnas på Mötesplatserna
  • Föräldraskapsstöd med fokus på det svenska samhället . Vi håller  i öppna forum på Mötesplatserna såsom språkcaféer, föräldragrupper och samhällsinformation
  • Meningsfull fritid & engagemangsguidning.  Vi erbjuder engagemangsguidning för att öka barns möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?  Kontakta projektledare: 

Johanna Mörk Johanna.Mork@rb.se