Klokt att se över juridik och arv efter skilsmässan

Vid en skilsmässa vill föräldrar naturligtvis planera så bra som möjligt för sina barn, men många tänker inte på att ordna upp ekonomin med bodelningsavtal och testamente. Vi bad om kloka tips från Jennifer Jacobsson som är familjerättsjurist på Avtal24.

– Många som skiljer sig tror att det juridiska är avklarat när man väl fått papper från tingsrätten om att skilsmässan är klar, men då tar nästa fas vid, säger Jennifer Jacobsson som är familjejurist på Avtal24.

Som gifta ingår man i en ekonomisk gemenskap som efter skilsmässan ska delas upp i två separata ekonomier. Det görs genom en så kallad bodelning mellan makarna. Syftet med en bodelning är att slutreglera makarnas ekonomiska mellanhavanden och helt enkelt sätta punkt för den gemensamma ekonomin. Bodelningen ska bland annat visa vem som övertar bostaden och lånen på den.

Se över din nya livssituation

Det som även blir aktuellt i samband med bodelning är att se över sin nya livssituation utifrån ett arvsrättsligt perspektiv. Vad innebär det exempelvis om du som ensamstående förälder går bort innan dina barn är myndiga? Vad händer med ditt arv och kan du påverka vad som händer med ditt arv?

Vill du omfördela ditt arv?

– Som ensamstående förälder ärver dina barn dig enligt lag. Detta gäller även om du träffar en ny partner, blir sambo eller gifter om dig mitt i livet, säger Jennifer Jacobsson. Som förälder har du möjlighet att omfördela ditt arv genom att skriva ett testamente.

Viktigt att känna till här är att barnen alltid har rätt till hälften av ditt totala arv. Barnens del kallas för laglott och är alltid öronmärkt för dem. Den andra halvan har du möjlighet att testamentera till vem du vill, exempelvis till din partner.

Vad händer utan testamente?

Skriver du inget testamente ärver barnen dig helt och hållet – även om du och din nya partner köpt en bostad tillsammans. I dagsläget blir det ofta problematiskt att som efterlevande partner lösa ut den avlidnes barn och samtidigt behålla den gemensamma bostaden. I praktiken får många lämna hus och hem. Du behöver tänka till kring hur du vill ha det innan något oförutsett inträffar

– Det finns tyvärr inget utrymme för att vara efterklok, poängterar Jennifer Jacobsson. Mitt i all sorg och förtvivlan är det viktigt att ha så goda förutsättningar som möjligt och att faktiskt få fokusera på det som är viktigt där och då.

I ett testamente kan det också vara klokt att göra arvet till dina barn till så kallad enskild egendom. Det innebär i praktiken att dina barn inte riskerar att behöva dela med sig av ditt arv till sin partner i en eventuell framtida skilsmässa.

Samboavtal och skuldebrev för säkerhets skull

Värt att tänka på i sammanhanget är också vad som gäller om du och din nya partner köper en gemensam bostad, äger hälften var och står på gemensamma lån, men exempelvis lägger in olika stora kontantinsatser. Då behöver ni ett samboavtal och ett skuldebrev för att öronmärka era insatser.

Genom dessa avtal säkerställer ni att ni får tillbaka era pengar vid en eventuell separation. Utan dessa avtal har ni som sambor rätt till halva värdet vardera av bostaden vid en eventuell separation.

Vad händer om mina barn är under 18 år när de ärver?

Som ensamstående förälder är det också viktigt att planera för hur det blir för barnen om du skulle gå bort innan de fyllt 18 år. Är ni två vårdnadshavare, så kallade förmyndare, är utgångspunkten att den efterlevande vårdnadshavaren träder in som förvaltare av barnens arv. Överstiger arvet 8 prisbaslopp (cirka 350 000 kronor) ska den efterlevande föräldern redovisa till Överförmyndaren i kommunen vad arvet används till och bedömningar görs hela tiden utifrån barnens bästa. 

– Vill du inte att den andra vårdnadshavaren ska ha något inflytande över arvet eller är du ensam vårdnadshavare idag, kan du i ditt testamente utse en så kallad särskild förvaltare, tipsar Jennifer Jacobsson.

En särskild förvaltare ska vara en person som du tycker är lämplig att axla rollen som förvaltare av arvet – uppgiften medför ett stort ansvar och kan även innefatta en del tuffa beslut. Som särskild förvaltare har man eget ansvar och Överförmyndaren kontrollerar inte den särskilda förvaltaren och hur denne förvaltar arvet.

Du och din ex-partner behöver inte tycka likadant när det kommer till förvaltningen av arvet. Ni skriver varsitt testamente och i ditt talar du om hur just du vill ha det.

Kan man skriva samboavtal och testamente på egen hand?

Det finns formkrav uppställda i lagen när det gäller testamenten. Två utomstående vittnen måste till exempel närvara när du skriver under och intygar att du är du samt att du är vid dina sinnens fulla bruk. Vittnena ska inte vara släkt med dig och ska ha fyllt 15 år.

– I övrigt kan du i teorin skriva ner din vilja på en servett, säger Jennifer Jacobsson. Det som är viktigt att komma ihåg är att de efterlevande behöver kunna tolka ditt testamente. Du finns ju inte längre där och kan förklara alla detaljer och om det finns utrymme för att tolka innehållet på olika sätt, är det tyvärr ofta upplagt för en tvist i domstol.

Ett gott råd: Ta hjälp av en jurist

Jennifer Jacobsson rekommenderar därför alltid att man tar juristhjälp när det gäller testamente, eftersom jurister kan vara behjälpliga med att vända på alla stenar och lyfta risker som kan vara svåra att se på egen hand. 

– Av samma skäl rekommenderar jag juristhjälp även med samboavtal, så att det säkert får rätt verkan vid en eventuell tvist. Juridik kan vara knepigt att hantera om man inte sysslar med det varje dag. Jag brukar likna det vid att jag inte kaklar om mitt badrum på egen hand eftersom jag inte behärskar detta område, avslutar Jennifer Jacobsson.

Stöd vårt arbete för att hjälpa barn

Bli månadsgivare