افسانه پرده بکارت

آیا می‌دانستید که پرده بکارت واقعاً وجود ندارد؟ همچنین امکان فهمیدن این که یک دختر باکره است یا خیر وجود ندارد.

برخی مواقع افراد به پرده بکارت به عنوان اسم غشای نازکی اشاره می‌کنند که گفته می‌شود دهانه خارجی واژن را می‌پوشاند و در اولین باری که ارتباط جنسی دارید پاره می‌شود. اما در حقیقت چنین غشایی وجود ندارد. چیزی که در واقع در آنجا وجود دارد تکه نازکی از بافت مخاطی در پیرامون دهانه واژن است که به آن پرده بکارت گفته‌اند. ظاهر آن می‌تواند به طرز قابل توجهی متفاوت باشد، و هیچ عملکرد مشخصی هم برای آن وجود ندارد.

پرده بکارت به عنوان اثبات باکره بودن یک افسانه است

مدت‌هاست ادعا می‌شود که زنان یک غشای واژنی دارند که به محض دخول پاره می‌شود، و اینکه تا زمانی که این غشا در جای خود باشد می‌تواند اثباتی بر این قضیه باشد که دختر باکره است (رابطه جنسی نداشته است). اما چنین غشایی وجود ندارد، و این یک افسانه است. در عوض، یک چین خوردگی پوستی شامل بافت مخاطی، در یک تا دو سانتی‌متری در داخل دهانه خارجی واژن وجود دارد.

پرده بکارت را نمی‌توان به وسیله آلت تناسلی مردانه یا هر نوع شی دیگری که داخل واژن قرار داده شود پاره کرد. همچنین افراد بسیاری گمان می‌کنند که خونریزی واژن در اولین باری که رابطه جنسی دارید اتفاق رایجی است. حقیقت این است که در حدود 70 درصد دختران زمانی که برای اولین بار رابطه جنسی دارند دچار خونریزی نمی‌شوند. و همچنین از واژن یک دختر نمی‌توان فهمید که او باکره است یا خیر. همانطور که از آلت تناسلی مرد نمی‌توانید بفهمید که رابطه جنسی داشته است یا خیر، نمی‌توانید این مسئله را از واژن یک زن نیز تشخیص دهید.