قانون درباره خشونت چه می‌گوید؟

افراد بسیاری آزار جسمی را به خشونت ربط می‌دهند، اما خشونت می‌تواند اشکال بسیار مختلفی داشته باشد. همه اشکال خشونت جرم محسوب می‌شوند! در اینجا ما انواع مختلف خشونت و سو استفاده و عواقب آنها را توضیح می‌دهیم.

آیا در معرض خشونت قرار داشته‌اید یا کسی را می‌شناسید که مورد خشونت واقع شده باشد؟از طریق شماره تلفن 14 114 به پلیس هشدار دهید.در صورت وجود شرایط اضطراری، با 112 تماس بگیرید.

هیچ کس حق ندارد با شما بدرفتاری کند، چه به صورت ذهنی چه جسمی. همه، کودکان و بزرگسالان به طور یکسان، حق داشتن زندگی عاری از خشونت را دارند. با این حال، هر روز افراد به اشکال مختلف از خشونت رنج می‌برند.

آزار جسمی

آزار جسمی یعنی شما در معرض خشونت نسبت به بدن خود توسط یک یا چند نفر قرار گرفته‌اید. این می‌تواند شامل مشت، لگد، ضربه یا سیلی،‌یا خشونت با هر نوع سلاح/شیء ای باشد.

خشونت جسمی منفعل می‌تواند شخصی باشد که شخص دیگری را در معرض شکلی از عمل خشونت آمیز قرار دهد که عواقب جسمی در پی داشته باشد، از جمله جلوگیری از غذا خوردن یا خوابیدن شخص.

قرار دادن شخصی در معرض خشونت جسمی همیشه جرم است.

سو استفاده روانی

سو استفاده روانی می‌تواند شامل مورد خطاب قرار گرفتن با کلمات مخرب، توهین آمیز و تحقیر آمیز باشد. همچنین می‌تواند شامل تهدید، یا به صورت مستقیم نسبت به خود شخص باشد یا به عنوان تهدیدهایی برای خودآزاری اگر شخص با انجام برخی‌ چیزها یا کارها موافقت نکند.

سو استفاده روانی باعث ایجاد صدمات جسمانی قابل مشاهده نمی‌شود، اما درون قربانی درد ایجاد می‌کند. از آنجا که سو استفاده روانی قابل دیدن نیست، کشف و اثبات آن می‌تواند دشوارتر باشد، اما با این وجود دقیقاً به اندازه سو استفاده جسمی یک جرم جدی محسوب می‌شود.

خشونت جنسی

وقتی کسی یک عمل جنسی علیه شخصی دیگر برخلاف میل آنها انجام می‌دهد، این یک جرم جنسی است. نمونه‌ها شامل تجاوز، تجاوز شدید، تجاوز به کودکان، حمله جنسی، استثمار جنسی، آزار و اذیت جنسی، خرید و تهیه خدمات جنسی (استثمار مالی شخص دیگر برای برقرار رابطه جنسی در ازای دریافت پول). همه این موارد جرم هستند! می‌توانید اطلاعات بیشتریدر مورد جرم جنسیدر اینجا بیابید.

خشونت و سرکوب ناموسی

در برخی از واحدهای خانوادگی و خانواده‌های گسترده، ناموس بسیار مهم است، که یعنی اغلب قوانین و محدودیت‌های ویژه‌ای وجود دارند. برای مثال، بزرگسالان می‌توانند در مورد این که فرزندانشان کدام دوست را داشته باشند، با چه کسی باید وقت بگذرانند و ازدواج کنند، و اینکه فرزندان چه لباس‌هایی می‌توانند بپوشند تصمیم گیری کنند. اگر شما این قوانین را نقض کنید ممکن است تهدید شوید و یا حتی در معرض خشونت و سایر اشکال سو استفاده قرار بگیرید. معمولاً این قوانین برای دختران و زنان از همه شدیدتر است، اما پسران و مردان نیز در معرض خشونت و سرکوب ناموسی قرار می‌گیرند، از جمله وادار شدن به تحت نظر گرفتن و کنترل کردن خواهرهایشان.

همه این موارد نقض حقوق بشر است، و تا تاریخ 1 جولای 2020 قانونی وجود دارد که مجازات‌های شدیدتری برای جنایت‌های ناموسی اعمال می‌کند. از متن این قانون: «علاوه بر مواردی که برای هر نوع مشخصی از جرم جنایی اعمال می‌شود، شرایط تشدید کننده در ارزیابی بزهکاری باید مخصوصاً [...] اینکه انگیزه جنایت حفظ یا بازگردانی شرافت یک شخص یا واحد خانوادگی، خانواده گسترده یا سایر گروه‌های مشابه بوده است یا خیر را نیز در نظر بگیرد.»

خشونت مادی

خشونت مادی یعنی شخصی اشیای متعلق به شخص دیگری را از بین ببرد، یا شخصی را وادار به از بین بردن وسایل خود بکند.

خشونت مالی

خشونت مالی می‌تواند شامل کنترل کردن نحوه خرج کردن پول فرد توسط شخص دیگر باشد بدون اینکه حق قانونی اینکار را داشته باشد. خشونت مالی همچنین ممکن است شامل وادار کردن شخص دیگر به دریافت وام،‌یا کنترل کردن منابع مالی و دارایی‌های مادی آن شخص برای ایجاد انزوا و آسیب پذیری و نیز وابسته کردن شخص از لحاظ مالی باشد. در برخی شرایط خاص، می‌توان به شخصی که مدیریت منابع مالی برایش دشوار باشد فردی که متولی یا امانت‌دار نامیده می‌شود اختصاص داد. امانت‌دار همیشه توسط دادگاه منصوب می‌شود.

بی توجهی

بی توجهی در بر دارنده موارد بسیار زیادی است. برای مثال می‌تواند شامل جلوگیری یا عدم ارائه چیزهایی باشد که شخص دیگر به صورت فوری بدان نیاز دارد، از قبیل غذا یا دارو. همچنین می‌تواند شامل عدم فراهم کردن لباس گرم برای کودک در هوای سرد بیرون، یا عدم ارائه محبت و امنیت به عنوان والدین/سرپرست به فرزند باشد.

تنبیه بدنی

زدن کودک در سوئد جرم است. همه خشونت‌ها علیه کودکان در سال 1979 ممنوع شد. این یعنی والدین حق ندارند فرزندانشان را بزنند. فرزند هر شخصی است که کمتر از 18 سال داشته باشد. سوئد اولین کشور در جهان بود که خشونت علیه کودکان، که به عنوان تنبیه بدنی نیز شناخته می‌شود را ممنوع کرد. متأسفانه، هنوز هم کودکان بسیاری در معرض خشونت خانگی قرار دارند. خشونت در همه طبقه‌های اجتماعی، در همه گروه‌های شغلی و نواحی مسکونی رخ می‌دهد – اما همیشه یک جرم است و باید همیشه آن را به پلیس گزارش داد.