Snacka tryggt om våld mot barn

Trygghet bygger mod. Snacka tryggt gör det lättare att prata om våld mot barn, för både vuxna och barn i skolan och anpassad skola.

Varför Snacka Tryggt?

STEG 1. Rusta alla vuxna på skolan

STEG 2. Engagera elever från årskurs 4

STEG 3. Stärka elevhälsa

Den tredje delen av Snacka tryggt vänder sig till dig som arbetar i elevhälsoteamet på skolan och hjälper dig att fånga upp och ge stöd till barn som utsatts för våld.