Snacka tryggt steg för steg

Snacka tryggt är framtaget för vuxna och barn i grundskolan och anpassad grundskola. Det passar från årskurs 4 och involverar alla vuxna i skolan och elever. Upplägget har tre steg – steg 1 för alla vuxna i skolan, steg 2 för elever och steg 3 för elevhälsan.

Alla tre steg behövs och bygger på varandra. I steg 1 rustas alla vuxna i skolan med kunskap. I steg 2 får alla elever i årskurs 4 lära sig om våld mot barn tillsammans med flera trygga vuxna och kan fångas upp av medverkande vuxna eller under elevhälsosamtalet i årskurs 4. I steg 3 finns extra stöd till elevhälsan på skolan.

Genom de tre stegen får alla kunskap utifrån sin roll och sina förutsättningar.  

STEG 1. RUSTA ALLA VUXNA PÅ SKOLAN

Snacka tryggt ger alla vuxna i skolan grundläggande kunskap om våld mot barn för att ni ska kunna upptäcka och bemöta barn som utsatts för våld. Alla vuxna ges möjlighet att öva på svåra samtal. Upplägget hjälper er också att etablera kontakt med socialtjänsten och ger stöd för rutiner på skolan vid oro för ett barn.

Upplägget är tänkt för alla vuxna på skolan – lärare, fritidspedagoger, elevassisteter, elevhälsa och skolledning – och går att ta del av tillsammans på en studiedag eller på två arbetsplatsträffar till exempel.

På startsidan för Snacka tryggt under steg 1 hittar ni de fyra olika delarna för alla vuxna på skolan

STEG 2. ENGAGERA ELEVER GENOM FYRA TEMAN 

Att på ett tryggt sätt lyfta temat våld i klassrummet, är ett steg på vägen för att ge barn ett språk och göra våld lättare att prata om. Det ger också barn ökad kunskap om vad våld är och deras rättigheter. Snacka tryggt har fyra lektionspass med olika teman för elever från årskurs 4 i grundskolan och anpassad skola. Till er hjälp finns en handledning. Alla vuxna på skolan är viktiga för att skapa trygghet så bjud in fler till klassrummet. Under lektionerna får vuxna och barn tillsammans rita, skriva, titta, tänka – och snacka!

På startsidan för Snacka tryggt under steg 2 hittar ni alla lektionspass och handledning för dessa

STEG 3. STÄRK ELEVHÄLSAN

I årskurs 4 eller 5 genomförs elevhälsosamtal med alla elever. Rutinfrågor om våld saknas ofta vid dessa samtal. Därför har våra psykologer på Centrum för stöd och behandling på Rädda Barnen tagit fram ett enkelt frågeformulär med rutinfrågor om våld tillsammans med en vägledning om vad som kan vara bra att tänka på.

På startsidan för Snacka tryggt under steg 3 finns stör för elevhälsan

Arbeta med Snacka tryggt på er skola

Vill ni arbeta med Snacka tryggt är det bra att förankra det hos din skolledare som behöver vara delaktig i arbetet och skapa utrymme för det. För att göra det så enkelt som möjligt har vi satt ihop är en introduktion Hej skolledare som ger er guiding till de olika stegen och en checklista med uppskattad tidsåtgång. Här finns även en checklista med rutiner för skolan.

Till startsidan för Snacka tryggt