Kärleken är fri - Bibliotek

Blandat barn o RB:are

Här är biblioteket för Kärleken är fris grundutbildning med modulerna för Kärleken är fri, Barnkonventionen, Normer och diskriminering, Hedersrelaterat våld och förtryck samt Att leda samtal. Nedan finns användbara länkar, fördjupande läsning med mera

Barnkonventionen

Barnkonventionens artiklar

Barnkonventions artiklar (lättläst)

Barnrättskommitténs rekommendationer till Sverige 

Rädda Barnens tilläggsrapport 2022

Sveriges rapporter till barnrättskommittén

Intervju med Unni

Källförteckning

Normer och diskriminering

Ordlista

Diskrimineringslagen

Intervju med Disa från Malmö mot Diskriminering

Ung röst 2022

Prata om rasism: en vägledning för vuxna

Källförteckning

Rädda Barnens webbutbildningar: Kärleken är fri

Hedersrelaterat våld och förtryck

Information om samverkansmodellen Kärleken är fri

Ordlista 

Könsstympning av flickor och kvinnor - en informationsfilm för yrkesverksamma

Regeringens skrivelse (2007/08:39) Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Stödvägar för vuxna och unga: karlekenarfri.se

Stödvägar för vuxna och unga: hedersfortryck.se

Intervju med Maria, Luleå tjejjour

Intervju med Angelica, socialtjänsten

Intervju med Pia, skolkurator

Intervju med Eva, polis

Källförteckning

Att leda samtal

Lär dig mer om orosanmälan hos Socialstyrelsen 

Kort film om vad en orosanmälan är och vad händer när socialtjänsten får en sån.

Exempel på värderingsövningar 

Kärleken är fri hemsida där du kan logga in för att komma åt material (lösenordet från du från din samverkansgrupp).

Läs om Tryggare Tillsammans

Lästips

Ordlista

Källförteckning

Till grundutbildningen Kärleken är fri

Här hittar du grundutbildningen Kärleken är fri.

Allt jag inte får göra

Här hittar du rapporten Allt jag inte får göra. Rapporten Allt jag inte får göra - Unga om hedersrelaterat våld och förtryck bygger på de samtal Rädda Barnen fått genom stödchatten Kärleken är fri.