Våra intäkter och kostnader

Ekonomi

Rädda Barnen får sina intäkter dels genom gåvor från privatpersoner och företag, och dels genom bidrag av framförallt Sida, FN och EU.

Av våra intäkter gick 10 procent till insamling och administration under 2017.

Vi får pengar från medmänniskor och företag

En stor del av de medel vi får in kommer från enskilda personer. Pengarna kommer in via våra månadsgivare och även spontant via webben, sms och insamlingsbrev.

Rädda Barnen samarbetar även med företag då vi vet att de är viktiga aktörer för att uppfylla arbetet med barns rättigheter.

Måste det kosta pengar att samla in pengar?

Ja, det måste det faktiskt. Vi strävar självklart efter att vara så kostnadseffektiva som möjligt, våra insamlings- och administrationskostnader ligger på 10 procent.

Men för att vi ska kunna åstadkomma både akuta och varaktiga förbättringar för barn i utsatta situationer måste vi lägga en del pengar på insamling och administration – det vill säga ledning, planering, marknadsföring, samordning, uppföljning och kvalitetskontroller.

Våra insamlings- och administrationskostnader är helt enkelt en förutsättning och en garanti för att pengarna ska nå fram och göra skillnad.

Vi uppfyller kraven med god marginal

Rädda Barnen har ett 90-konto, som utfärdats och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Enligt Svensk Insamlingskontroll får högst 25 procent gå till insamling och administration. På Rädda Barnen går 10 procent till insamling och administration.

Rädda Barnen är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), som arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. Vi följer FRII:s kvalitetskod och styrande riktlinjer som fastställer givarens rättigheter.

Dina pengar kommer fram till barnen

Vi använder dina pengar där behoven är som störst och där våra barnrättsexperter bedömer att de gör mest nytta för barnen.

Men det är omöjligt att samla in pengar och genomföra effektiva insatser för barn utan att det kostar något. Vi använder 10 procent* av ditt bidrag till nödvändigt insamlingsarbete och administration.

Det vill säga till ledning, planering, marknadsföring, samordning, uppföljning och kvalitetskontroller. Tack vare det kan du lita på att dina pengar används på bästa sätt för barnen. *) år 2016

Rädda Barnens årsrapport 2017

Läs mer om hur vi använde pengarna vi fick in under 2017.

Läs mer

Kapitalförvaltningspolicy och insamlingspolicy

Läs hur vi  förvaltar vårt kapital ochvår insamlingspolicy.