Våra intäkter och kostnader

Vi på Rädda Barnen är stolta över vår ekonomi. Vi är alltid noga med att hålla nere kostnaderna och kunde under 2023 använda hela 91 procent till våra insatser för barn som lever i utsatta situationer, i Sverige och runt om i världen.

Vårt verksamhet för barn finansieras till största delen av gåvor från privatpersoner, dels från månadsgivare via autogiro och dels från givare som ger engångsgåvor via vår webbplats, sms, swish och insamlingsbrev. Vi får också gåvor från företag och institutioner samt bidrag från Sida, FN och EU. 

Vad är det som kostar?

Rädda Barnens kostnader består av ändamålskostnader samt kostnader för insamling och administration.

Ändamålskostnader: Kostnader som Rädda Barnen har för att bedriva programverksamhet för barn i Sverige och utomlands.

Insamlingskostnader: Kostnader för den personal och de aktiviteter som behövs för att samla in gåvor från privatpersoner och företag.

Administrationskostnader: exempelvis hyra, administrativa system och vissa personalkostnader.

Måste det kosta pengar att samla in pengar?

Ja, det måste det faktiskt. Vi strävar självklart efter att vara så kostnadseffektiva som möjligt – våra insamlings- och administrationskostnader ligger på endast 9 procent. 

Dessa 9 procent är nödvändiga för att vi ska kunna åstadkomma både akuta och hållbara förbättringar för barn i utsatta situationer. För att kunna samla in mer pengar måste vi använda en del av våra insamlade pengar till marknadföring och kommunikationsaktiviteter. Och vi har självklart också kostnader för professionell arbetsledning, planering, samordning, uppföljning och kvalitetskontroller. 

Våra insamlings- och administrationskostnader är helt enkelt en förutsättning och en garanti för att pengarna ska nå fram och göra skillnad. Läs mer om hur vi använder pengarna.

Vi uppfyller kraven med god marginal

Rädda Barnen har ett 90-konto, som utfärdats och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Deras krav är att högst 25 procent av intäkterna får användas till insamling och administration. Våra kostnader på 9 procent överträffar den gränsen med råge.

Rädda Barnen är medlem i Giva Sverige, tidigare Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, som arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. Vi följer Giva Sveriges kvalitetskod och styrande riktlinjer som fastställer givarens rättigheter.

Läs mer om extern och intern kontroll av vår verksamhet.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare

Rädda Barnens årsrapport 2023

Läs mer om hur vi använde pengarna vi fick in under 2023.

Läs mer

Kapitalförvaltningspolicy och insamlingspolicy

Läs hur vi  förvaltar vårt kapital och vår insamlingspolicy.