Våra intäkter och kostnader

Vi på Rädda Barnen är stolta över vår ekonomi. Vi är alltid noga med att hålla nere kostnaderna och kunde under 2019 använda hela 89 procent till våra insatser för barn som lever i utsatta situationer runt om i världen.

Våra intäkter består av gåvor och bidrag

Vårt verksamhet för barn finansieras till största delen av gåvor från privatpersoner, dels från månadsgivare via autogiro och dels från givare som ger engångsgåvor via vår webbplats, sms, swish och insamlingsbrev. Vi får också gåvor från företag och institutioner samt bidrag från Sida, FN och EU. 

Vad är det som kostar?

Rädda Barnens kostnader består av ändamålskostnader samt kostnader för insamling och administration.

Ändamålskostnader: Kostnader som Rädda Barnen har för att bedriva programverksamhet för barn i Sverige och utomlands.

Insamlingskostnader: Kostnader för den personal och de aktiviteter som behövs för
att samla in gåvor från privatpersoner och företag.

Administrationskostnader: exempelvis hyra, administrativa system och vissa personalkostnader.

Måste det kosta pengar att samla in pengar?

Ja, det måste det faktiskt. Vi strävar självklart efter att vara så kostnadseffektiva som möjligt – våra insamlings- och administrationskostnader ligger på endast 11 procent. 

Dessa 11 procent är nödvändiga för att vi ska kunna åstadkomma både akuta och varaktiga förbättringar för barn i utsatta situationer. Vi måste använda en del av våra insamlade pengar till marknadföring och aktiviteter för att samla in mer pengar. Och vi har självklart också kostnader för professionell arbetsledning, planering, samordning, uppföljning och kvalitetskontroller.

Våra insamlings- och administrationskostnader är helt enkelt en förutsättning och en garanti för att pengarna ska nå fram och göra skillnad. Läs mer om hur vi använder pengarna.

Vi uppfyller kraven med god marginal

Rädda Barnen har ett 90-konto, som utfärdats och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Deras krav är att högst 25 procent av intäkterna får användas till insamling och administration. Våra kostnader på 11 procent överträffar den gränsen med råge.

Rädda Barnen är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), som arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. Vi följer FRII:s kvalitetskod och styrande riktlinjer som fastställer givarens rättigheter.

Läs mer om extern och intern kontroll av vår verksamhet.

Rädda Barnens årsrapport 2019

Läs mer om hur vi använde pengarna vi fick in under 2019.

Läs mer

Kapitalförvaltningspolicy och insamlingspolicy

Läs hur vi  förvaltar vårt kapital och vår insamlingspolicy.