Våra intäkter och kostnader

Vi är stolta över vår ekonomi. Rädda Barnen är alltid noga med att hålla nere kostnaderna och kunde under 2017 använda hela 90 procent av intäkterna till insatserna för barnen.

Våra intäkter består av gåvor och bidrag

Rädda Barnens verksamhet finansieras av gåvor från privatpersoner, företag, institutioner och bidrag från Sida, FN och EU. 

Den största delen av våra intäkter kommer från enskilda privatpersoner. Pengarna kommer in via våra månadsgivare och även genom spontana gåvor via vår webbplats, sms och insamlingsbrev.

Måste det kosta pengar att samla in pengar?

Ja, det måste det faktiskt. Vi strävar självklart efter att vara så kostnadseffektiva som möjligt – våra insamlings- och administrationskostnader ligger på endast 10 procent.

Men för att vi ska kunna åstadkomma både akuta och varaktiga förbättringar för barn i utsatta situationer, måste vi lägga en del pengar på nödvändiga kostnader för att samla in pengar samt på ledning, planering, marknadsföring, samordning, uppföljning och kvalitetskontroller.

Våra insamlings- och administrationskostnader är helt enkelt en förutsättning och en garanti för att pengarna ska nå fram och göra skillnad.

Vi uppfyller kraven med god marginal

Rädda Barnen har ett 90-konto, som utfärdats och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Deras krav är att högst 25 procent av intäkterna får användas till insamling och administration. Våra kostnader på 10 procent överträffar den gränsen med råge.

Rädda Barnen är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), som arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. Vi följer FRII:s kvalitetskod och styrande riktlinjer som fastställer givarens rättigheter.

Så använder vi pengarna

När du skänker pengar till Rädda Barnen kan du vara trygg. Vi använder din gåva där behoven är som störst och där våra experter bedömer att de gör mest nytta för barnen. Läs om allt vi gör i Sverige och 119 andra länder för att förändra livet för de barn som har det allra tuffast.

Rädda Barnens årsrapport 2017

Läs mer om hur vi använde pengarna vi fick in under 2017.

Läs mer

Kapitalförvaltningspolicy och insamlingspolicy

Läs hur vi  förvaltar vårt kapital och vår insamlingspolicy.