EU-finansierade projekt

Rädda Barnens EU-finansierade internationella projekt finansieras huvudsakligen via EuropeAid och ECHO, Europeiska byrån för humanitärt bistånd.

ECHO

EU:s humanitära bistånd samordnas och finansieras genom ECHO, Europeiska byrån för humanitärt bistånd. EU:s humanitära bistånd omfattar cirka en miljard euro per år. 

Syftet med det här biståndet är att förbättra situationen för människor i nöd och ECHO:s insatser är främst inriktade på utvecklingsländerna.

ECHO arbetar med ett nätverk på över 200 partners och en av dessa är Rädda Barnen, som har ett samarbetsavtal med ECHO.

EuropeAid

Generaldirektoratet för utveckling och samarbete, EuropeAid, ansvarar för att utforma EU:s utvecklingspolitik och förmedla EU:s bistånd runtom i världen.

EuropeAid slussar biståndet via olika ekonomiska instrument som ska se till att EU:s bistånd är effektivt och håller hög kvalitet. EuropeAid är en aktiv och pådrivande aktör inom utvecklingspolitiken som främjar god förvaltning och social och ekonomisk utveckling.

EuropeAid arbetar också med de stora, globala frågorna som världssvälten och naturresursernas bevarande.

Pågående EU-finansierade nationella projekt

Tillsammans i Jörn, Boliden och Lövånger

Projektägare: Rädda Barnens Riksförbund
Fond: Landsbygdsfond
Insatsområde: Insatsområde 1 – bidra till att nyinflyttade snabbare får kännedom och blir en del av lokalsamhället.

Syftet med projektet är att öka integrationen på orterna Jörn, Boliden och Lövånger inom Skellefteå kommun, ett gott mottagande av nyanlända barn och deras familjer genom självorganisering och empowerment.

Målet med projektet är att skapa tre välkomnande, barnvänliga och trygga mötesplatser för asylsökande och nyanlända barnfamiljer och ortsbor.

Aktiviteter för barn med samtidigt pågående föräldraverksamhet där minst en strukturerad lek- och fritidsaktivitet per vecka genomförs i orterna Jörn, Boliden och Lövånger. Utbildning och kompetensutveckling av 70 procent av projektets deltagare i Re:Act och Fun, Safe, Inclusive (det vill säga asylsökande och nyanlända, redan etablerade ortsbor/blivande ideellt aktiva och redan idag ideellt aktiva i Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå).