EU-finansierade projekt

Rädda Barnens EU-finansierade internationella projekt finansieras huvudsakligen via EuropeAid och ECHO, Europeiska byrån för humanitärt bistånd.

ECHO

EU:s humanitära bistånd samordnas och finansieras genom ECHO, Europeiska byrån för humanitärt bistånd. EU:s humanitära bistånd omfattar cirka en miljard euro per år. 

Syftet med det här biståndet är att förbättra situationen för människor i nöd och ECHO:s insatser är främst inriktade på utvecklingsländerna.

ECHO arbetar med ett nätverk på över 200 partners och en av dessa är  Rädda Barnen, som har ett samarbetsavtal med ECHO.

EuropeAid

Generaldirektoratet för utveckling och samarbete, EuropeAid, ansvarar för att utforma EU:s utvecklingspolitik och förmedla EU:s bistånd runtom i världen.

EuropeAid slussar biståndet via olika ekonomiska instrument som ska se till att EU:s bistånd är effektivt och håller hög kvalitet. EuropeAid är en aktiv och pådrivande aktör inom utvecklingspolitiken som främjar god förvaltning och social och ekonomisk utveckling.

EuropeAid arbetar också med de stora, globala frågorna som världssvälten och naturresursernas bevarande.