Barn i fokus aktiviteter

Här kan du läsa om vad Barn i fokus gör i olika kommuner.

Projektet Barn i fokus medfinansieras av Europeiska unionens Asyl-, migrations och integrationsfond och pågår 2022–2025.

Barn i fokus stöttar barn och familjer som varit på flykt och genom nära samarbete med kommuner bidrar projektet till en mer hållbar integration för barnfamiljer runt om i landet. Sidan uppdateras kontinuerligt. 

Barn i fokus i Haninge

Läs om hur Rädda Barnen arbetar med barn i fokus i Haninge kommun för att stärka barns tillgång till en meningsfull fritid.

Ladda ned

Barn i fokus Kalmar

Läs om hur Kalmar kommun samarbetat med Barn i fokus för att ge ett hundratal barn ett aktivt sommarlov.

Ladda ned