Barn i fokus aktiviteter

Här kan du läsa om vad Barn i fokus gör i olika kommuner.

Projektet Barn i fokus medfinansieras av Europeiska unionens Asyl-, migrations och integrationsfond och pågår 2022–2025.

Barn i fokus stöttar barn och familjer som varit på flykt och genom nära samarbete med kommuner bidrar projektet till en mer hållbar integration för barnfamiljer runt om i landet. Sidan uppdateras kontinuerligt. 

Skola, fritid och andra mötesplatser i kommuner och samhällen runt barn har stor betydelse för huruvida dom trivs, känner sig trygga, kan lita på samhället och på vuxna. Det skapar rutiner och en känsla av meningsfullhet och tillhörighet

Barn i fokus i Haninge

Läs om hur Rädda Barnen arbetar med barn i fokus i Haninge kommun för att stärka barns tillgång till en meningsfull fritid.

Ladda ned

Barn i fokus Kalmar

Läs om hur Kalmar kommun samarbetat med Barn i fokus för att ge ett hundratal barn ett aktivt sommarlov.

Ladda ned

Barn i fokus Boden

Läs mer om höstlovsaktiviteter som Barn i fokus tillsammans med kommunen och andra aktörer höll i Boden.

Ladda ned