Välkommen på webbinarium: Hur får vi fler unga i arbete?

Den 9 november bjuder Rädda Barnen in till ett webbinarium för dig som arbetar med integrationsfrågor. Vi vill lyfta lyckade insatser för att unga som är nya i Sverige ska komma i arbete. Vilka olika metoder och samverkansformer ger effekt?

Integrationen på arbetsmarknad är en avgörande faktor för att komma in i samhället. Tyvärr lyfts ofta en ensidig bild av att detta inte fungerar i Sverige. Vi har en annan bild. Utifrån vår erfarenhet ser vi många lyckade exempel på när kommuner, ideella krafter och organisationer samarbetar och tillsammans lyckats skapa en snabb och långsiktig integration på arbetsmarknaden.

När rätt aktörer samverkar med rätt metoder

Rädda Barnen har under de senaste två åren bedrivit tre EU-finansierade projekt för ungdomar som är nya i Sverige, med målet att skapa bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Vi vill dela med oss av våra lärdomar, framgångsfaktorer och behov framåt då vi ser att det går att få in fler unga i arbete när man arbetar utifrån ett helhetsperspektiv, nära individen och i samverkan med olika aktörer.

I webbinariet deltar representanter från våra respektive projekt, samt gäster från kommuner och andra ideella organisationer som samverkat med Rädda Barnen i arbetsmarknadssatsningar runt om i landet.

Webbinarium "Hur får vi fler unga i arbete"

Webbinariet hölls 9 november 2022, här kan du se det i efterhand.

 

Vem är du?

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör unga som är nya i Sverige och/eller ungas väg ut på arbetsmarknaden. Exempelvis inom kommun, skola, näringsliv eller i andra ideella organisationer.